29 marca 2023 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu odbyło się szkolenie dla kadry Aresztu Śledczego w Bytomiu mające na celu doskonalenie umiejętności rozpoznawania i wykrywania substancji psychoaktywnych.

Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Bytomiu Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu kpr. Sylwester Drozdowski otrzymał odznaczenie.

W dniu 8 marca odbyło się kolejne spotkanie z młodzieżą zrealizowane na terenie bytomskiego aresztu.

27 lutego 2023 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu odbyły się rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do Służby Więziennej.

Wydarzenie sportowe, które odbyło się w dniu 26.02.2023 r. miało na celu przypomnienie postaci Piotra Woźniaka pseudonim ,,Wir’’.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej