7 grudnia br. po raz kolejny reprezentacja funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, w składzie: kpt. Szymon Gackowski, ppor. Marcin Szecówka, por. Maciej Morawski oraz st. sierż. sztab. w stanie spoczynku Maciej Lewicki, wystartowała w Charytatywnej Sztafecie Mikołajkowej.

W pierwszych dniach grudnia na zaproszenie Instytutu Nauk Społecznych i Instytutu Zdrowia Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, gdzie odbył się cykl wykładów prowadzonych ze studentami fizjoterapii odpowiedział funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, który podczas prelekcji przedstawił metody i formy pracy resocjalizacyjnej oferowanej osadzonym w jednostkach penitencjarnych.

Tradycją stało się, że w pierwszą sobotę grudnia, Zarząd Terenowy NSZZFiPW przy Areszcie Śledczym w Bydgoszczy organizuje spotkanie mikołajkowe dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników. Jest to jedna z niewielu okazji, gdy przybywamy do jednostki wraz z rodzinami.

Zgodnie z planem szkolenia oraz wykorzystania Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy odbyło się praktyczne szkolenie funkcjonariuszy w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technik samoobrony i użycia środków przymusu bezpośredniego w sytuacji zagrożenia ze strony osadzonych.

W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy gościli uczniowie klasy mundurowej o profilu policyjnym Prywatnej Szkoły „Przyszłość”. W ramach współdziałania Policji i Służby Więziennej uczniowie klasy policyjnej mieli okazję poznać kulisy pracy w jednostce penitencjarnej. Pod okiem opiekuna oraz w asyście funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Bydgoszczy zwiedzili oni aresztowe obiekty i wysłuchali wykładu.

Listopad to tradycyjnie miesiąc Kultury Chrześcijańskiej. Tegoroczny XXXVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy jako swoje motto wiodące przyjął słowa św. Jana Pawła II „Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie”, zawarte w poemacie „Myśląc Ojczyzna”, w ostatnim tygodniu listopada, wypełnił przestrzeń za kratami Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej