Komunikat

27.02.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wysoki poziom zakażeń wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) na obszarze miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko- pomorskiego oraz wprowadzenie w całym kraju...

Prezentacja wystawy przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej pt. "Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu” na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy - mjr Andrzej Wieczorek oraz współwłaściciel firmy S&K Euro Mebel S.C. Karol Wesołowski podpisali umowę, która umożliwi stworzenie nowych miejsc pracy dla osadzonych z Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

Komunikat

13.02.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również utrzymującą się wysoką liczbę na terenie miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2)...

Data 8. lutego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej jest dniem szczególnym. Tego właśnie dnia Dekretem Naczelnika Państwa Józef Piłsudski „w sprawie tymczasowych przepisów więziennych” powołał naszą formację do życia i stanowi jej fundament. To również okazja do uhonorowania zasłużonych funkcjonariuszy odznaczeniami resortowymi za wzorowo pełnioną służbę.

Komunikat

30.01.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również utrzymującą się wysoką liczbę na terenie miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2)...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej