KOMUNIKAT

21.05.2020

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

KONDOLENCJE

19.05.2020

" ... Nie umiera ten, kto trwa w sercach i w naszej pamięci..."

Funkcjonariusz białostockiego aresztu pomógł rozpoznać nn. osobę przebywającą w szpitalu i będącą w śpiące farmakologicznej.

KOMUNIKAT

06.05.2020

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

W związku ze stanem epidemiologicznym COVID-19 na terenie jednostek penitencjarnych w całym kraju wdrożono szereg rozwiązań profilaktycznych mających na celu minimalizowanie ryzyka transmisji koronawirusa SARS-CoV-2. Zintensyfikowano oddziaływania wychowawcze wśród osadzonych związane z profilaktyką zakażeń oraz zwiększono nacisk na wzrost świadomości w zakresie prewencji indywidualnej i ogólnej. Zmotywowani przez Służbę Więzienną skazani aktywnie włączyli się...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej