Skazani odbywający karę w białostockim areszcie spotkali się na wigilii wspólnie ze swoimi rodzinami.

Skazane z białostockiego aresztu prowadziły ogródek w ramach programu readaptacyjnego " Ogród wolności".

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązania współpracy z Aresztem Śledczym , w Białymstoku w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności.

W dniu 12 grudnia w Areszcie Śledczym w Białymstoku w ramach szkoleń Służby Więziennej miały miejsce ćwiczenia, mające na celu współdziałanie i ujednolicenie działań funkcjonariuszy aresztu a funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Areszt Śledczy w Białymstoku w 2019r. przeszkolił 84 skazanych.

Funkcjonariusze białostockiego aresztu świętowali w piątek 15 listopada 101 rocznicę odzyskania niepodległości. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień i awansów na wyższe stopnie służbowe.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej