Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Dziś Areszt Śledczy w Białymstoku przekazał Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii im. św. Józefa w Różanymstoku, samochód dostawczy.

Udany spacer Nitro

19.04.2021

Pies specjalny Nitro wykazał się dużą czujnością, wraz z przewodnikiem ujawnili środki odurzające, które znajdowały się w paczce po papierosach, leżącej przy murze okalającym Areszt Śledczy w Białymstoku.

Komunikat o zmianie ograniczeń w funkcjonowaniu Aresztu Śledczego w Białymstoku w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19.

Skazani z białostockiego aresztu wykonali po raz kolejny prace, które zostały wystawione na aukcji, na rzecz chorego na SMA Mikołaja.

Funkcjonariusze białostockiego aresztu już po raz kolejny przekazali odnowione budy dla Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej