Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga przekazali dziś 1.000 sztuk maseczek wielokrotnego użytku. Trafiły one do podopiecznych i potrzebujących Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta w Katowicach, a także Urzędu Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach prowadzą na co dzień oddziaływania wychowawcze. Resocjalizując, pomagają w walce z COVID-19. Podobnie jak we wszystkich śląskich jednostkach penitencjarnych, tak też i w tarnogórskim areszcie prowadzony jest program resocjalizacyjny, w zakresie którego osadzeni mają możliwość szycia maseczek. Te następnie przekazane zostaną społeczeństwu w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby...

Do jednych z wielu zadań funkcjonariuszy Służby Więziennej należą ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, a także zapewnienie porządku i bezpieczeństwa. Zadania te realizują nie tylko od godz. 7.00 do 15.00. Funkcjonariuszem Służby Więziennej jest się bowiem całą dobę. Dowód na to dał w miniony piątek inspektor ds. zatrudnienia skazanych tarnogórskiego aresztu – ppor. Szymon Szernich. Choć jak sam skromnie mówi „zrobił tylko to, co do niego...

Chcą pomóc drugiemu człowiekowi, kieruje nimi poczucie obowiązku, że tak należy – funkcjonariusze i pracownicy cywilni Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach niezależnie od sytuacji niezmiennie pamiętają, że krew jest stale potrzebna.

W warunkach izolacji penitencjarnej potęga i moc książek bardziej niż gdziekolwiek „na wolności” wykorzystywana jest do przeciwdziałania negatywnym skutkom izolacji. To bowiem „za kratami” funkcjonariusze Służby Więziennej „w oddziaływaniu na skazanych” wykorzystują nauczanie i zajęcia kulturalno – oświatowe, gdzie książka odgrywa jakże istotną rolę.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 (wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, administracja jednostki penitencjarnej informuje, że aktualnie wstrzymuje się:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej