Kolejnym wielkim sukcesem reprezentanta Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach, zakończył się wyścig w kategorii M4 podczas VIII Mistrzostw Polski Służby Więziennej w kolarstwie górskim MTB, które podobnie jak ubiegłoroczne rozegrane zostały na liczącej 40 km trasie w Czerwieńsku k. Zielonej Góry, wytyczonej na szlakach Wysoczyzny Czerwieńskiej, będącej środkową częścią Wzniesień Zielonogórskich.

W tarnogórskim areszcie nie ma czasu na przerwę w resocjalizacji. Jego funkcjonariusze nieprzerwanie podejmują kolejne działania, by wspomagać osoby przebywające „za więziennym murem”, które niejednokrotnie w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności zmuszone są mierzyć się ze swoimi niedociągnięciami, słabościami, uzależnieniami, problemami natury psychicznej, deficytami społecznymi, czy też brakiem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Dni miasta to bez wątpienia szczególny czas nie tylko dla jego mieszkańców, ale i dla funkcjonariuszy pełniących w tym mieście służbę. W tym roku, w tarnogórskich uroczystościach poświęconych miastu udział wzięli funkcjonariusze Służby Więziennej, na czele z zastępcą Dyrektora Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach – kpt. Jarosławem Wroną.

W Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach zakończyła się, kolejna już – siódma edycja programu „Duluth”, opracowanego na bazie szkolenia przeprowadzonego przez Marka Prejznera – pracownika Polish American Association Chicago USA Partner Abuse Intervention Program zaproszonego przez Komisję Edukacji w Dziedzinie Uzależnień Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.

W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności skazani niezmiennie zmuszeni są mierzyć się nie tylko – jak sama nazwa wskazuje – z brakiem wolności, ale również ze swoimi niedociągnięciami, słabościami, uzależnieniami, problemami natury psychicznej, deficytami społecznymi, czy też brakiem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. I to właśnie z myślą o skazanych mających problemy ze znalezieniem się na dzisiejszym rynku pracy w tarnogórskiej jednostce...

„Wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa” – to główny cel wykonywania kary pozbawienia wolności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej