W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności skazani niezmiennie zmuszeni są mierzyć się nie tylko – jak sama nazwa wskazuje – z brakiem wolności, ale również ze swoimi niedociągnięciami, słabościami, uzależnieniami, problemami natury psychicznej, deficytami społecznymi, czy też brakiem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. I to właśnie z myślą o skazanych mających problemy ze znalezieniem się na dzisiejszym rynku pracy w tarnogórskiej jednostce...

„Wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa” – to główny cel wykonywania kary pozbawienia wolności.

„Na powierzonym mi stanowisku pożytku Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma”. Ten fragment roty przysięgi służbowej składany jest od stu lat przez funkcjonariuszy Policji Państwowej.

"Po raz drugi z rzędu obchodzimy święto pułku w sposób szczególny, w ubiegłym roku obchodziliśmy je w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym zaś obchodzimy podwójny jubileusz: 20-lecie wstąpienia do NATO i 15-lecie wstąpienia do Unii Europejskiej. Z pozoru rocznic tych nic nie wiąże, mają jednak wspólny mianownik jakim jest wolność. Wolność to najwyższa wartość w życiu człowieka".

„Dzień Strażaka to wyjątkowa okazja, żeby do wszystkich Państwa skierować najwyższe wyrazy uznania za zaangażowaną i pełną poświęcenia działalność w ochronie życia, zdrowia, mienia, środowiska oraz słowa podziękowania za nieustającą aktywność zawodową, społeczną oraz na rzecz ochrony przeciwpożarowej” – to fragment listu skierowanego do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz Członków Ochotniczych Straży Pożarnych przez...

Pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że 18 maja 2019 roku pożegnaliśmy, naszego niespodziewanie zmarłego [15 maj 2019 roku] kolegę ś.p. starszego sierżanta sztabowego Karola Więdłochę - starszego oddziałowego Działu Ochrony w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej