Tegorocznym mottem kończącego się właśnie Tygodnia Bibliotek jest hasło „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Biblioteka tarnogórskiego aresztu Śledczego od wielu już lat otwiera swoje drzwi przed skazanymi – kusząc ich blisko 17.000 książek, by się w niej „znaleźli”.

„Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa”. Dlatego też, by cel ten osiągnąć tarnogórscy penitencjarzyści niezmiennie prowadzą wobec skazanych zindywidualizowane oddziaływania resocjalizacyjne, uwzględniając przede...

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Każdego dnia w tarnogórskim Areszcie Śledczym niezmiernie odpowiedzialną i jakże trudną służbę pełnią 23 kobiety – funkcjonariusze i pracownicy cywilnych.

Z okazji 81. rocznicy podpisania tzw. „decyzji katyńskiej” funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach uczcili pamięć zamordowanych na wschodzie funkcjonariuszy ówczesnej Straży Więziennej, oficerów Wojska Polskiego, a także funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza oraz polskich urzędników państwowych.

Służba Więzienna jest nieprzerwanie jedną z kluczowych dla bezpieczeństwa naszego kraju formacji mundurowych. Formacją wymagająca od swoich funkcjonariuszy wysokich kwalifikacji. Formacją nowoczesną, odpowiadającą na wyzwania współczesnego świata. Formacją, która w dniu 8 lutego obchodzi swoje święto.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej