Areszt Śledczy w Szczecinie gospodarzem uroczystości.

Drużyna aresztu na podium

Zajęcia kulturalno oświatowe kształtujące postawy obywatelskie i patriotyczne.

18 października br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie odbyła się uroczystość związana ze zmianą na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego w Szczecinie.

Start programu resocjalizacji w zakresie kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych „PROSKENION”.

Zajęcia kulturalno-oświatowe kształtujące postawy obywatelskie i patriotyczne

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej