Zajęcia kulturalno-oświatowe kształtujące postawy obywatelskie i patriotyczne

Brukarze zdobyli kwalifikacje.

mjr Zbigniew Piasecki ps. Czekolada

Podróżnik Robert Czerniak po raz kolejny odwiedził Areszt Śledczy w Szczecinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej