Wstrzymanie widzeń i odprawiania nabożeństw

Częściowe zniesienie ograniczeń

Dary wykonane przez osadzonego

Członkowie Klubu HDK PCK przy Areszcie Śledczym w Szczecinie wzięli udział w festynie rodzinnym, którego celem była zbiórka krwi dla 3 letniej Mai.

Honorowi Dawcy Krwi

21.09.2020

Jak zawsze zaangażowani

A jeżeli przy tym można jeszcze pomóc...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej