Areszt Śledczy w Katowicach w tym roku planuje kolejne kursy zawodowe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Komunikat

14.07.2020

Zarządzenie Nr 174/2020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Katowicach z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).

2954 maseczki - tyle łącznie Areszt Śledczy w Katowicach wyprodukował i przekazał do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Powstały one w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga.

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Blisko 600 maseczek uszytych w Areszcie Śledczym w Katowicach trafiło dziś do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Katowic.

Na stronie „Inclusive museums“ ukazał się tekst w języku angielskim, opisujący współpracę katowickiego aresztu z licznymi instytucjami kulturalnymi oraz inne działania o charakterze kulturalno-resocjalizacyjnym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej