Pomaganie nie musi być ciężkie. 3-4 gramy – tyle średnio może ważyć jeden gest w stronę drugiego człowieka. Pod hasłem „Zbieramy nakrętki – pomagamy dzieciom” w gliwickim areszcie nakrętki zbierają już chyba wszyscy. Zebrane w ten sposób środki trafiają później na konto potrzebujących dzieci.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi zapisy na niestacjonarne studia licencjackie na kierunku Penitencjarystyka.

Nowi oficerowie

31.08.2020

W roku akademickim 2019/2020 studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie ukończyło 248 funkcjonariuszy. Dwóch z nich to wychowawcy działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Gliwicach.

Powrót z POWER-em

17.08.2020

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa za więzienne mury wracają szkolenia zawodowe dla skazanych realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Do końca roku, na terenie gliwickiego aresztu planuje się w ramach programu POWER przeprowadzić 3 kursy aktywizacyjno - zawodowe.

Komunikat

31.07.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 (wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, administracja jednostki penitencjarnej informuje, że aktualnie wstrzymuje się:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej