W ramach prowadzonych działań promujących Służbę Więzienną, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie spotkali się dzisiaj z uczniami klas mundurowych z Zespołu Szkół im. Wisławy Szymborskiej w  Częstochowie.

13 marca 2023r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie mjr Michał Krupa, na zaproszenie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie bryg. Marka Radosz, uczestniczył w spotkaniu podsumowującym realizację zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego w 2022 r.

10 marca 2023 r., podczas uroczystej odprawy, mjr Michał Krupa, Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie wręczył wyróżnienie st. sierż. sztab. Wojciechowi Bukale, funkcjonariuszowi działu ochrony częstochowskiej jednostki penitencjarnej gratulując jednocześnie profesjonalizmu, odwagi i determinacji.

10 marca 2023 roku w częstochowskiej jednostce penitencjarnej odbyła się uroczysta odprawa podczas, której Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie mjr Michał Krupa, wręczył podległym funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

W dniu 23.02.2023 r. w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym, a następnie w Areszcie Śledczym w Częstochowie staraniem kadry penitencjarnej, w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych, odbyło się spotkanie z  Grzegorzem Czerwickim – autorem książki pt. „Nie jesteś skazany”.

W ramach prowadzonych działań promujących Służbę Więzienną, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie spotkali się 23.02.2023 r. z uczniami klas mundurowych z Zespołu Szkół Mechaniczno -Elektrycznych im. K. Pułaskiego w  Częstochowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej