Szyjemy maseczki

18.05.2020

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod nazwą #ResortSprawiedliwościPomaga osadzeni z Aresztu Śledczego w Częstochowie wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym szyją maseczki ochronne.W ramach prowadzonej akcji maseczki mogą być przekazywane do placówek, które potrzebują pomocy w tym zakresie.

Dla funkcjonariuszy i pracowników tutejszego aresztu już regułą stała się pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego poprzez możliwość oddania bezcennego daru jakim jest krew.

Dnia 11.05.2020r. ujawniono w korespondencji do osadzonego tabletki nieznanego pochodzenia.

Wszyscy uczymy się funkcjonować w nowej rzeczywistości. Szukamy innych sposobów spędzania czasu, innej formy nauki, innej pracy, doświadczamy ograniczeń w przemieszczaniu się, odwiedzaniu ważnych dla nas osób czy miejsc, uczymy nowych zasad kontaktów z ludźmi.

Dzięki przedsiębiorczości klubu motocyklowego Prison Riders, którego członkowie na co dzień są funkcjonariuszami Aresztu Śledczego w Częstochowie, pozostałych funkcjonariuszy z jednostki oraz Zarządu Terenowego Związków Zawodowych w Częstochowie uruchomiono zbiórkę pieniędzy na rzecz zakupu środków ochrony osobistej dla personelu medycznego SOR ze Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

KOMUNIKAT JEDNOSTKI

31.03.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 (wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, administracja jednostki penitencjarnej informuje, że aktualnie wstrzymuje się:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej