W dniach 29-31 października 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej Oddział Zamiejscowy w Zwartowie odbyło się szkolenie mentorów.

2 listopada 2019 roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim udaremnili próbę wniesienia na teren jednostki penitencjarnej substancji odurzających.

25 października br., na terenie Zakładu Karnego w Kamińsku uroczyście otwarto nowo powstałą halę produkcyjno - magazynową, sfinansowaną ze środków pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Od listopada w Zakładzie Karnym w Kamińsku przybędą nowe miejsca pracy dla blisko 200 osadzonych.

„W Służbie Więziennej, dzięki dobrej sytuacji finansowej, programowi modernizacji, ale przede wszystkim profesjonalnej pracy i zaangażowaniu funkcjonariuszy, udało się w tym roku zrealizować wiele poważnych zadań i inwestycji – podkreślił gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej podczas odprawy, która odbyła się w dniach 28-31 października br.

Służba Więzienna przy współpracy z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi realizuje szereg programów uczących skazanych jak być dobrym rodzicem. Programy te realizowane są zarówno dla osadzonych mężczyzn jak i kobiet.

Na mocy podpisanego 4 czerwca br. porozumienia o współpracy pomiędzy Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Lublinie ppłk. Krzysztofem Stefanowskim a Panem Stanisławem Curem Dyrektorem Schroniska dla Nieletnich w Dominowie, dzieląc się zdobytym doświadczeniem, 29 października br. przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników ośrodka w ramach kampanii” Bezpieczni w służbie i w pracy”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej