Komunikat

11.12.2018

Komunikat wspólny Centralnego Zarządu Służby Więziennej i Zarządu Głównego NSZZFiPW w sprawie regulacji uposażeń w 2019 roku.

8 grudnia br. w Szczecinie, funkcjonariusz Zakładu Karnego w Wierzchowie. st. sierż. Jacek Cwynar odebrał z rąk Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lek. Ewy Kłosińskiej odznakę Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu. St. sierż. Jacek Cwynar od wielu lat jest honorowym dawcą krwi, której oddał już 28 litrów.

Akcja charytatywna „Dar serca”, zainicjowana przez Służbę Więzienną, dotarła do ośrodka szkolno - wychowawczego do dzieci niewidomych w Laskach.

O podstawach prawnych, środkach i formach oddziaływań penitencjarnych dyskutowali praktycy i teoretycy. W Łodzi odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa przypadająca w 100-lecie polskiego więziennictwa.

W dniu 23 listopada 2018r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbyło się uroczyste podsumowanie VI Ogólnopolskiego Konkursu Pisania Ikon.

W piątek 23 listopada elbląska Służba Więzienna we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu zorganizowały Międzynarodową Konferencję Naukową Administracja Bezpieczeństwa Publicznego 2018 pt.: „SŁUŻBA WIĘZIENNA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO”. Patronat honorowy nad Konferencją objął Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej