Z POWER-em do pracy

21.01.2021

POWER uczy, rozwija, wychowuje i daje konkretne umiejętności osobom najbardziej narażonym na wykluczenie zawodowe. Dla więźniów z realnym fachem w rękach rynek pracy jest niestraszny. Służba Więzienna stwarza możliwości, które finansuje Europejski Fundusz Społeczny.

Na twarzach pensjonariuszy bydgoskiego Domu Pomocy Społecznej zagościł dziś uśmiech. Wszystko za sprawą podarunków przygotowanych przez skazanych z koronowskiego oddziału terapeutycznego.

Wzorowa postawa funkcjonariusza Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie pozwoliła 10 stycznia zapobiec tragedii.

Aktualnie w całym kraju trwają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Przystąpiły do nich także osoby pozbawione wolności.

Zakończyła się kolejna edycja programu ”Poczytaj Mi Tato”. W obecnych warunkach w związku z obostrzeniami wprowadzonymi w okresie epidemii Covid19 kadra penitencjarna nadal stara się realizować programy readaptacyjne sprzyjające relacjom rodzinnym, pamiętając, jak ważnym czynnikiem w procesie resocjalizacji jest rodzina. Rodzina to czynnik motywujący skazanych do zmian, a przecież o to w procesie resocjalizacji chodzi.

Od dziś kolejni bohaterowie, uczestnicy Powstania Warszawskiego będą otrzymywać gorące posiłki. Dostarczą je funkcjonariusze grochowskiego aresztu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej