W pierwszy weekend czerwca OSSW w Suchej OZ w Zwartowie gościł I Festiwal Dworów i Pałaców Północnych Kaszub.

Jego organizatorzy - Stowarzyszenie Turystyczne "Kaszuby Północne" – zaprosili do współpracy właścicieli 13 obiektów, by nieodpłatnie udostępnili je zwiedzającym. Zaproponowali też różnorodne sposoby spędzenia czasu w dworkach i pałacach - od pikników, gier i zabaw sportowych po koncerty i wystawy.

Dobre wzorce

Wzorowana na festiwalu dworów i pałaców w Meklemburgii impreza ukazała bogactwo historii i kultury ziem Kaszub Północnych. Odwiedzić można dworki czy pałace już odrestaurowane, będące w trakcie robót konserwatorskich czy stojące dopiero u progu rewitalizacji.

Promocja służby

Pałac w Zwartowie oprócz tradycyjnych „otwartych drzwi” przygotował dla zwiedzających bogatą ofertę artystyczną. Swoje prace zaprezentowała znana i utytułowana malarka Corinna Kidoń. W pięknych okolicznościach pałacowego ogrodu zorganizowano koncert chóru Cantores Veiheroviensen, który zaprezentował szereg utworów od tematyki klasycznej do współczesnej. Licznie zgormadzona publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami. Podczas zwiedzania można było zapoznać się z historią obiektu i regionu. Zorganizowano również stanowisko promujące Służbę Więzienną, gdzie można było zapoznać się między innymi z aktualną ofertą oraz warunkami zatrudnienia.

 

Tekst/foto: kpt. Marcin Guz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej