Ogłoszenie o naborze do służby w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy.
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) ogłasza rozpoczęcie kolejnej procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby na terenie Areszcie Śledczym w Bydgoszczy.
 

1. młodszy(a) pielęgniarz(ka)/młodszy ratownik medyczny Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych – 3 etaty,
Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie zgodne ze stanowiskiem oraz prawo wykonywania zawodu. Mile widziany ukończony kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego lub specjalizacja z pielęgniarstwa operacyjnego.
Dokumenty należy składać w terminie do 13 maja 2022 roku. 
 
2. strażnik działu ochrony – 3 etaty,
Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie
z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie min. średnie.
Dokumenty należy składać w terminie do 13 maja 2022 roku. 
 
3. młodszy asystent (lekarz) Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych – 1 etat,
Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie wyższe medyczne. Mile widziane doświadczenie na w/w stanowisku. Predyspozycje do pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
Dokumenty należy składać w terminie do 13 maja 2022 roku. 
 

 
Więcej informacji na stronie:
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej