Osadzeni w sieradzkim zakładzie karnym uczestniczą w programie resocjalizacyjnym z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i integracji rodzin.

Podtrzymywanie kontaktów i właściwych relacji z rodziną i światem zewnętrznym to jedna z podstawowych form oddziaływania na skazanych odbywających wyroki pozbawienia wolności. W znacznym stopniu wpływa to na realizację głównego celu wykonywania kary jakim jest wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. W ramach prowadzonego dla osadzonych w sieradzkim zakładzie karnym programu resocjalizacyjnego z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i integracji rodzin pt.: '' Magia świąt '', w świetlicy centralnej jednostki, zorganizowano spotkanie integracyjne osadzonych z rodzinami. Dodatkowo, dla skazanych uczestniczących w programie, na deskach sceny świetlicy centralnej, swe umiejętności zaprezentowali krakowscy aktorzy z teatru '' Kurtyna '' podczas spektaklu pt.:'' Początek dobrej nowiny ''. Jedna z sesji obejmowała także spotkanie z Panią Julitą Oleśniewicz – kierownikiem Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu. W jej trakcie poruszano sprawy związane z tematyką szeroko rozumianego obszaru alimentacji.

Program readaptacji społecznej osadzonych '' Magia świąt '' ma na celu integrację rodzin, umocnienie relacji w sferze rodzinnej i wyposażenie skazanych w wiedzę niezbędną do nawiązywania oraz utrzymywania pozytywnych i trwałych relacji społecznych, co w efekcie ma doprowadzić do ułatwienia społecznej readaptacji, kształtowania właściwych postaw i zapobiegnięcia ponownemu wejściu w konflikt z prawem. Wsparcie rodziny pozwala by proces readaptacji do życia po zwolnieniu przebiegał znacznie sprawniej, zapobiega także pogłębiającym się poczuciu osamotnienia i bezsilności osadzonych. Skazani uczestniczący w programie nabyli również wiedzę na temat wychowania dzieci, kształtowania i przestrzegania norm społecznych oraz poznali konstruktywne metody rozładowania negatywnych emocji.

 

 

Tekst kpt. Michał Bogus

Zdjęcia mł. chor. Lidia Śpiewak - Piasecka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej