Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Począwszy od dnia 17 stycznia 2022 r. od godziny 0:00, na terenie Zakładu Karnego w Wojkowicach wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Ciągowicach, na okres 7 dni wstrzymuje się nadal:

1) W ograniczonym stopniu udzielanie osadzonym widzeń tj.;

1.1 W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby tj. jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko.

1.2 Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi.

1.3 Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia. Maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie.

1.4 Obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających i osadzonych.

1.5 Kąciki zabaw dla dzieci pozostają zamknięte a ich wyposażenie zabezpieczone.

1.6 Pozostaje system mailowej lub telefonicznej rejestracji rodzin oraz osób bliskich na widzenia.

2) W ograniczonym stopniu odprawianie nabożeństw i posług religijnych tj.:

2.1 Liczba uczestniczących w sprawowaniu liturgii lub nabożeństw zależy od powierzchni kaplic, a także dedykowanych do tego typu pomieszczeń z zachowaniem zasady 30% obłożenia obiektu.

3. Ewentualne przedłużenie powyższych ograniczeń nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu organizacji widzeń znajdują się na stronie internetowej Zakładu Karnego w Wojkowicach w zakładce - dla interesantów - widzenia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej