Zakład Karny w Sieradzu, w ramach promowania mediacji jako skutecznej formy polubownego rozwiązywania konfliktów, zorganizował dla osadzonych spotkanie z  Przemysławem Majkowskim - Sędzią Sądu Okręgowego w Sieradzu.

W związku z obchodzonym Tygodniem Mediacji oraz przypadającym w dniu 17 października br. Międzynarodowym Dniem Mediacji, Zakład Karny w Sieradzu zorganizował interesujące spotkanie dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w sieradzkiej jednostce. W dniu 18 października br. na terenie zakładu gościł Przemysław Majkowski - Sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu. Spotkanie było elementem upowszechniania wśród osadzonych mediacji jako metody polubownego rozwiązywania sporów, a przede wszystkim ich edukacji w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów z poszanowaniem prawa i jednoczesnym podnoszeniem świadomości prawnej oraz społecznej.

Sieradzka jednostka penitencjarna aktywnie włącza się w promocję mediacji jako właściwej metody rozwiązywania sporów. Mediacja sprowadza bowiem walkę między ludźmi do walki z problemami. Poprzez ugodowe rozwiązywanie problemów pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć i odczuć, a także jego oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala na przyjęcie odpowiedzialności za skutki przestępstwa oraz podjęcie związanych z nią działań. Wykorzystywanie tej metody odnosi również oczekiwane skutki podczas rozwiązywania problemów rodzinnych czy zawodowych. Mediator sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu między stronami lub jego złagodzeniu. Podstawą, na której opiera się postępowanie mediacyjne jest wzajemna komunikacja, sprawiedliwość naprawcza oraz szacunek dla potrzeb wszystkich uczestników konfliktu. Mediacja ma bowiem na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie wzajemnego porozumienia. Jest dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności osoby trzeciej - cieszącej się ich zaufaniem – mediatora.


 

tekst i zdjęcia kpt. Michał Bogus

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej