Miting rocznicowy grupy Anonimowych Alkoholików.

Przy Oddziale Terapeutycznym sieradzkiego zakładu karnego funkcjonuje grupa Anonimowych Alkoholików '' SAMOPOMOC '' - jedna z najdłużej działających w Polsce grup AA. W dniu 16 marca br., w związku z 30-leciem jej powstania i działalności na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu, zorganizowano uroczysty miting rocznicowy. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście działający w ramach grup AA na terenie regionu łódzkiego, przedstawiciele sieradzkiej jednostki penitencjarnej oraz liczna grupa osadzonych, na co dzień uczestniczących w spotkaniach grupy AA. Uroczystość swym występem uświetniła Anna Pietrzak – wokalistka znanej grupy wokalnej '' Partita '' i jednocześnie jedna z pierwszych znanych osób, która publicznie przyznała się do kłopotów z alkoholem. Dziś Anna Pietrzak pomaga innym walczyć z nałogiem. Była pełnomocnikiem wojewody łódzkiego ds. uzależnień, propaguje ruchy trzeźwościowe działające na rzecz młodzieży i dorosłych. Jest też współzałożycielką Profilaktyczno - Rozwojowego Ośrodka Młodzieży i Dzieci PROM „Pomarańczowa Linia” w Łodzi.

Spotkania grupy AA mają na celu przygotowanie osób przebywających w zakładzie karnym do readaptacji społecznej i poprawę jakości ich funkcjonowania społecznego poprzez szeroko rozumiane stymulowanie rozwoju osobistego oraz kształtowanie postaw abstynenckich, sprzyjających tworzeniu alternatyw dla nadużywania środków odurzających. Podstawowym celem ich działalności jest bowiem trwanie w trzeźwości oraz pomoc innym alkoholikom w jej osiągnięciu. W ramach tego typu spotkań z ludźmi z problemem uzależnienia, skazani przebywający w sieradzkim więzieniu dowiadują się o negatywnym wpływie alkoholu na życie człowieka, poznają mity i przekonania dotyczące nałogu. Mają również możliwość uzyskania pomocy w zakresie radzenia sobie z problemami wynikającymi z uzależnienia alkoholowego. Osadzeni otrzymują informacje o możliwości dalszej pomocy w walce z nałogiem, którą mogą uzyskać już po odbyciu kary - w ramach grup AA działających na terenie kraju.

 

tekst kpt. Michał Bogus

zdjęcia por. Mariusz Pączek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej