Zakład Karny w Sieradzu kontynuuje pomoc skierowaną dla lokalnych domów pomocy społecznej realizowaną w ramach ogólnopolskiej akcji #ResortSprawiedliwościPomaga.

Sieradzki zakład karny w dalszym ciągu wykorzystuje możliwe okazje dla niesienia pomocy osobom potrzebującym. Sieradzka jednostka penitencjarna po raz kolejny wsparła pensjonariuszy domu pomocy społecznej. Tym razem pomoc przeznaczona została dla DPS w Skrzynnie. Dzięki realizacji programu readaptacji społecznej z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych Zakład Karny w Sieradzu w dniu 9 czerwca br. mógł tam przekazać 500 szt. maseczek ochronnych uszytych przez osadzonych z sieradzkiej jednostki.

Prócz realnych i policzalnych efektów w postaci wytworzonych maseczek, realizacja programu pozwala na osiągnięcie wielu innych, niewymiernych celów. Głównym jest wzbudzanie u osadzonych woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw. Program ma także za zadanie wyzwolić w jego uczestnikach poczucie empatii oraz sprawić, że pomimo pobytu w izolacji penitencjarnej, mogą poczuć się potrzebni i docenieni. W ten sposób, w niewielkim stopniu skazani mogą również zadośćuczynić za popełnione czyny, za które przyszło im odbywać karę pozbawienia wolności, co stanowi jeden z ważnych elementów procesu społecznej readaptacji.

W dobie panującej pandemii Covid-19 sieradzki zakład karny pamięta o poczuciu odpowiedzialności i po raz kolejny wspiera lokalną społeczność, wśród której są osoby starsze i niepełnosprawne, które w związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym należą do tzw. grupy podwyższonego ryzyka, a środki ochrony osobistej są kluczowym instrumentem w walce z koronawirusem. Maseczki ochronne szyte przez osadzonych z ZK w Sieradzu już w kwietniu br. trafiły do pensjonariuszy sieradzkiego domu pomocy społecznej. Kwietniowa akcja pomocy, podobnie jak dzisiejsza inicjatywa, odbyła się w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem Resort Sprawiedliwości Pomaga.

 

tekst i zdjęcia kpt. Michał Bogus

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej