Nowe miejsca pracy dla osadzonych odbywających wyroki pozbawienia wolności w sieradzkim zakładzie karnym.

W dniu 13 czerwca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu kpt. Piotr Chlebicz podpisał kolejną umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych. Tym razem praca wykonywana będzie na terenie sieradzkiej jednostki penitencjarnej. Nowym kontrahentem sieradzkiego więzienia została firma AQ Wiring Systems. Łódzkie przedsiębiorstwo docelowo zatrudniać będzie około 40 osadzonych. Skazani zatrudnieni zostaną na stanowisku pracownika produkcji. AQ Wiring Systems to na rynku polskim jeden z liderów w dziedzinie produkcji wiązek elektrycznych i modułów elektromechanicznych. Firma zajmuje się ich projektowaniem, wytwarzaniem oraz sprzedażą.

Rozpoczęcie współpracy z firmą AQ Wiring Systems jest kolejnym wymiernym efektem realizacji rządowego programu „ Praca dla więźniów ”. Program ten ma na celu wspieranie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. Aktualnie Zakład Karny w Sieradzu zatrudnia ponad 430 osób pozbawionych wolności, z czego ponad 50 % odpłatnie. Benefity z zatrudnienia skazanych odczuwają zarówno jednostki penitencjarne, jak i kontrahenci. Największe korzyści czerpią jednak sami osadzeni. Praca, jako jedna z głównych form oddziaływania, daje im szansę bezpłatnego przyuczenia do zawodu i późniejszej aktywizacji zawodowej na rynku pracy w warunkach wolnościowych. Zatrudnienie umożliwia pozyskanie środków finansowych na własne potrzeby oraz finansowe wsparcie rodziny. Jest często źródłem pokrycia kar pieniężnych, alimentów, czy innych zobowiązań finansowych. Poza czynnikami ekonomicznymi, podjęcie zatrudnienia w warunkach izolacji stwarza także możliwość zagospodarowania czasu wolnego, przeciwdziała rozwojowi podkultury więziennej, a przede wszystkim uczy nawyku pracy.

 

Tekst i zdjęcia kpt. Michał Bogus

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej