Jak przebiega proces rekrutacji do Służby Więziennej i jakie kryteria należy spełniać, aby zostać funkcjonariuszem oraz co należy do jego obowiązków? To tylko niektóre pytania, na które odpowiadali funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zabrzu podczas spotkania pn. ,,Zawód od kuchni” z uczniami zabrzańskich szkół.

Kim będę w przyszłości?

To pytanie, które zadają sobie młodzi ludzie, którzy stoją przed koniecznością wyboru dalszej drogi edukacji. Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, aby pomóc młodzieży w  podjęciu właściwej decyzji  w dniu 21 listopada 2019 roku zorganizowali spotkanie pn. ,,Zawód od kuchni”. Odbyło się ono w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu w ramach tygodnia przedsiębiorczości. Uczniowie zabrzańskich szkół mogli zapoznać się ze specyfiką pracy w kilkudziesięciu  zawodach m.in.: pielęgniarki, kucharza, doradcy klienta, a nawet tatuażysty. Oczywiście nie zabrakło także przedstawicieli służb mundurowych, a w tym funkcjonariuszy Służby Więziennej. Bowiem spotkanie i rozmowa z osobą wykonującą konkretny zawód z pewnością pozwala   zweryfikować  swoją wiedzę i wyobrażenia dotyczące pracy na określonym stanowisku.  

Bezpieczeństwo – Praworządność – Resocjalizacja

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Zabrzu: kpt. Monika Miłosz – kierownik działu penitencjarnego, kpt. Marcin Mansfeld – starszy inspektor działu ochrony oraz mł. chor. Paweł Gawron – młodszy instruktor ds. kadr w przystępny sposób opowiedzieli uczniom o specyfice pracy, a właściwie służby w formacji mundurowej jaką jest Służba Więzienna. Młodzi ludzie dowiedzieli się czym zajmuje się wychowawca oraz co należy do obowiązków strażnika i innych funkcjonariuszy.  Duże zainteresowanie budziły informacje dotyczące zasad rekrutacji i możliwości rozwoju zawodowego. Więziennicy podkreślali,  że misją naszej formacji jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa społeczeństwu, poprzez praworządne i humanitarne wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz resocjalizację skazanych.

Zawód funkcjonariusza Służby Więziennej jest bardzo odpowiedzialny i wymaga wielu umiejętności. Daje także możliwości rozwoju i pomocy drugiemu człowiekowi - podkreślała kpt. Monika Miłosz. To właśnie dzięki ciężkiej i rzetelnej pracy funkcjonariuszy możecie czuć się bezpiecznie, chodzić do szkoły i realizować swoje plany – dodała.

Przyszli funkcjonariusze?

Zabrzańscy funkcjonariusze zawsze bardzo chętnie dzielą się wiedzą oraz cennym doświadczeniem z młodym pokoleniem - być może przyszłych funkcjonariuszy. Na co dzień Zakład Karny w Zabrzu współpracuje z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu oraz kilkoma uczelniami wyższymi.  W listopadzie b.r. na terenie jednostki odbyły się 2 spotkania z  uczniami szkoły średniej i studentami. Bardzo cieszymy się, że zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i wielu młodych ludzi zamierza swoją przyszłość związać ze służbą mundurową.

zabrze.com

tekst: ppor. Katarzyna Jabłońska

zdjęcia: PUP w  Zabrzu

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej