Zakład Karny w Zabrzu wziął udział w Targach Pracy w Świętochłowicach. W ramach aktywizacji zawodowej uczestniczyli w nich również skazani. Wydarzenie honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Świętochłowice.

Pracodawca – Pracownik

W dniu 26.09.2019 roku w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach odbyły się Targi Pracy.  Na zaproszenie Dyrektora CIS oraz PUP w Świętochłowicach wśród wystawców znalazł się również Zakład Karny w Zabrzu. Funkcjonariusze przybliżali uczestnikom  specyfikę służby w Służbie Więziennej, informowali o kryteriach, które musi spełniać kandydat na funkcjonariusza, zapoznawali z etapami postępowania kwalifikacyjnego. Na stanowisku promocyjnym dostępne były również prospekty dotyczące kształcenia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

 

Cenna lekcja

Uczestnicy mogli zapoznać się z ofertami pracy przedstawionymi bezpośrednio przez pracodawców, a także przez Punkty Pośrednictwa Pracy OHP. Ponadto mogli skorzystać z oferty różnego rodzaju szkoleń i staży. Specjaliści doradzali  jak zabrać się do szukania pracy, udzielali informacji o formach wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, a także o kulisach rekrutacji – czyli o tym co kandydat wiedzieć powinien.

 

Praca – przepustka do nowego życia

Aktywizacja zawodowa jest istotnym elementem w procesie resocjalizacji skazanych i przygotowywania ich do powrotu do społeczeństwa. Doskonale wiedzą o tym wychowawcy, dlatego też w pracy wychowawczej korzystają z szerokiego wachlarza metod aktywizacji osadzonych. Skazani w trakcie odbywania kary mają możliwość ukończenia różnego rodzaju szkół, zdobycia zawodu w ramach  kursów zawodowych, wzięcia udziału w zajęciach Klubu Pracy, a także podjęcia pracy  w ramach programu ,,Praca dla więźniów”. 

 

Zderzenie teorii z praktyką

Kadra penitencjarna w ramach działań mających na celu aktywizację zawodową umożliwiła skazanym udział w targach pracy.  Dzięki temu mieli okazję zastosować w praktyce  wiedzę zdobytą m.in. podczas zajęć Klubu Pracy, który jest prowadzony w zabrzańskiej jednostce we współpracy z PUP w Zabrzu. Była to również doskonała okazja do zapoznania się z aktualnymi tendencjami na lokalnym rynku pracy i bezpośredniego spotkania z różnymi pracodawcami oraz doskonalenia umiejętności poruszania się po ryku pracy. Skazani musieli bowiem odpowiednio wyselekcjonować interesujące ich oferty spośród kilkunastu wystawców, a następnie przełamać bariery komunikacyjne i przedstawić posiadane przez siebie umiejętności.

 

tekst: ppor. Katarzyna Jabłońska

zdjecia: kpt. Monika Miłosz, ppor. Katarzyna Jabłońska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej