W Małej Galerii przy ulicy Ligonia 7 w Katowicach od 9 marca można oglądać wystawę prac artystycznych osadzonych pt. ,,Za murami...”. Wśród zgromadzonych dzieł są obrazy wykonane różnymi technikami: ołówkiem, farbami czy batikiem, a także płaskorzeźby, ozdoby z ceramiki, drewna i  papieru. To efekt oddziaływań resocjalizacyjnych z elementami arteterapii prowadzonych przez kadrę penitencjarną.

„Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka” (Stanisław Ignacy Witkiewicz)

Sztuka nie ma granic,  można ją  tworzyć wszędzie, również za więziennym murem. Z uwagi na jej  korzystny wpływ na człowieka jest wykorzystywana przez wychowawców oraz psychologów w oddziaływaniach mających na celu przygotowanie skazanych do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. W Zakładzie Karnym  w Zabrzu realizowany jest program ,,Akademia Pełni Życia dla Seniorów. Jesień  życia – wiosna możliwości”, który zawiera elementy arteterapii. Skazani podczas zajęć tworzą ozdoby z gliny, które przekazywane są na cele charytatywne. Wychowawcy prowadzą także różnego rodzaju zajęcia kulturalno – oświatowe, w ramach których osadzeni poznają np. nowe techniki tworzenia prac plastycznych. Niedawno odbyły się warsztaty  czerpania papieru. Na stworzonym przez siebie arkuszu papieru skazani malowali obrazy techniką batiku, czyli  roztopionym woskiem. Efekty można oczywiście zobaczyć na wystawie.

Sztuka - narzędzie resocjalizacji

Szeroko rozumiana działalność artystyczna za więziennym murem to nie tylko sposób na konstruktywne wypełnienie czasu wolnego skazanych, ale przede wszystkim istotne narzędzie resocjalizacji. Sztuka to w szczególności praca nad własną ekspresją, praca nad sobą. Pozwala  osadzonym na odnalezienie kontaktu z własnymi emocjami, skłania do refleksji, a także  zmniejsza napięcie nerwowe. Umiejętność panowania przez więźniów nad emocjami i wyrażania ich w sposób konstruktywny ma  istotne znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa społeczeństwa po opuszczeniu przez nich więzienia, ale także bezpieczeństwa w zakładzie karnym np. mniejszy poziom agresji w relacjach z personelem oraz współosadzonymi. Uczestnictwo w zajęciach wykorzystujących elementy arteterapii daje skazanym możliwość nauki nowych umiejętności, co podnosi poczucie ich własnej wartości. Tworząc obraz, rzeźbę  osadzeni uświadamiają sobie, być może po raz pierwszy w życiu,  posiadany potencjał, samorealizują się, odczuwają dumę.  Gratyfikacja mająca źródło w tych odczuciach, połączona z aprobatą społeczną jest istotnym  czynnikiem resocjalizacji — konkurencyjnym dla gratyfikacji odczuwanej w związku z zachowaniami naruszającymi normy prawne. 

Wystawa twórczości

Wystawa pt. ,,Za murami...” powstała w ramach współpracy funkcjonariuszy Służby Więziennej z Biblioteką Śląską, która ma na celu przygotowywanie skazanych do powrotu do społeczeństwa i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu. Autorami prac są osadzeni z Zakładu Karnego w Zabrzu i Wojkowicach oraz Aresztu Śledczego w Bytomiu i Mysłowicach. Wystawę można zwiedzać w Małej Galerii przy ulicy Ligonia 7 w Katowicach  od 9 marca do 30 kwietnia 2020 roku. Wstęp wolny.

Wystawa

Głos Zabrza

Tekst: ppor. Katarzyna Jabłońska

zdjęcia: ppor. Katarzyna Jabłońska, Małgorzata Szemiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej