14 grudnia na terenie zabrzańskiej jednostki odbył się świąteczny mityng otwarty Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Wzięli w nim udział przedstawiciele AA, zakładu karnego, skazani oraz ich rodziny.

"Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia"

(fragment Preambuły AA).

,,Ibis”

To nazwa grupy AA, która powstała na terenie zabrzańskiej jednostki. Działa nieprzerwanie już od 1995 roku. Spotkania, czyli mityngi zamknięte odbywają się regularnie (raz w tygodniu), każdorazowo z udziałem przedstawicieli „wolnościowych” grup AA. Kilka razy w roku skazani oraz ich osoby bliskie mogą wziąć udział w mityngu otwartym. Ponadto za zgodą Dyrektora osadzeni mogą podjąć  na terenie zakładu indywidualną współpracę ze sponsorem w ramach realizacji „Programu 12 kroków trzeźwości”, a także udziału w organizowanych przez Wspólnotę AA warsztatach  poza obrębem jednostki penitencjarnej.

…aby wyrwać się z pułapki uzależnienia

Profilaktyka uzależnień to ważny element procesu resocjalizacji. Wiele spośród przebywających w zakładzie karnym osadzonych jest uzależnionych  od alkoholu. Bez wątpienia jest to istotny czynnik kryminogenny. Dlatego też psycholodzy i wychowawcy podejmują liczne działania  mające na celu pomoc skazanym w wyjściu z pułapki uzależnienia. Mityngi AA odbywające się na terenie jednostki są poszerzeniem oferty antyalkoholowej.  Tak więc każda osoba uzależniona, bądź zagrożona uzależnieniem, jeżeli tylko wyraża taką wolę, ma możliwość pracy nad sobą podczas odbywania kary  i trzeźwego powrotu do społeczeństwa.  Spotkania grupy AA przeznaczone są zarówno dla osób oczekujących na leczenie odwykowe w przywięziennych oddziałach terapeutycznych, przybyłych do zakładu po przebytej terapii, uczestniczących w alternatywnych oddziaływaniach terapeutycznych z uwagi na niski wymiar kary, który uniemożliwia podjęcie właściwego leczenia odwykowego, ale także dla skazanych nieświadomych uzależnienia, ale wykazujących zainteresowanie programem AA.

 

…i wrócić trzeźwy do społeczeństwa

Uczestniczenie w spotkaniach grypy AA może pomóc wielu osadzonym w procesie zdrowienia z choroby alkoholowej, utrzymywaniu abstynencji po wyjściu na wolność, a co za tym idzie zwiększeniu szansy na ograniczenie powrotności do przestępstwa.

 

 Tekst. por. Ewelina Knopek. ppor. Katarzyna Jabłońska

Zdjęcia: por. Ewelina Knopek.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej