W dniu 28.10.2019 roku mjr Dorota Wyląg, Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu uczestniczyła w obchodach Dnia Łącznościowca, które odbyły się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Kilkuset pracownikom Poczty Polskiej wręczono odznaki i medale.

Święto pocztowców

historycznie sięga roku 1558, w którym król Zygmunt  II August na mocy tzw. ,,Dekretu warszawskiego” utworzył pierwsze stałe połączenie pocztowe na trasie Kraków – Wiedeń – Wenecja. Na pamiątkę tego wydarzenia sprzed ponad 460 lat, pocztowcy w całym kraju obchodzą swoje święto - Dzień Łącznościowca. W uroczystych obchodach  wzięli udział m.in. : Paweł Przychodzeń – wiceprezes zarządu Poczty Polskiej, Andrzej Bodziony - wiceprezes zarządu Poczty Polskiej, Robert Magdziarz – wicewojewoda śląski, Mariusz Skiba – wiceprezydent Katowic, ks. prałat Jarosław Sroka – duszpasterz Pocztowców, mjr Dorota Wyląg, Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu, ppłk. Paweł Golanka, Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach oraz Pracownicy z województw: śląskiego, łódzkiego, opolskiego i dolnośląskiego.

 

Medale i odznaczenia

Najbardziej zasłużeni pocztowcy podczas uroczystości w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach  otrzymali odznaczenia państwowe, resortowe i odznaki. Jedna osoba została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi w zakresie działalności społecznej, który przyznaje  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 49 pocztowców otrzymało medal Złoty za Długoletnią Służbę, 31 Srebrny i 15 Brązowy. Odznakami Zasłużony dla Łączności nadawanymi przez Ministra Infrastruktury odznaczono 109 osób, a Odznakami Zasłużony dla Transportu 9 osób. Prezes Zarządu Poczty Polskiej przyznał 279 pracownikom medal 35 lat w Służbie Poczcie. Ponadto odznaczono 16 osób w wewnętrznym konkursie ,,Profesjonalny Pracownik Poczty Polskiej”.

 

Ważny partner w procesie resocjalizacji

W związku z realizacją ministerialnego programu ,,Praca dla Więźniów”  Zakład Karny w Zabrzu, podobnie jak wiele innych jednostek penitencjarnych w kraju,  współpracuje z Pocztą Polską  w zakresie zatrudniania skazanych. W Węźle Ekspedycyjno-Rozdzielczym w Zabrzu, czyli największej po warszawskiej sortowni paczek w Polsce, jest zatrudnionych kilkunastu skazanych. Pracują  w systemie trzyzmianowym i codziennie w sortowni wykonują najcięższe prace tj.  zajmują się rozładunkiem i załadunkiem samochodów ciężarowych oraz sortowaniem przesyłek wielkogabarytowych.

Praca – narzędzie resocjalizacji

Wykonując pracę  osadzeni podnoszą swoje kwalifikacje, uczą się systematyczności, a także zarabiają środki na spłatę alimentów i innych zobowiązań finansowych. Część skazanych po zwolnieniu znajduje zatrudnienie  w firmach, w których pracowali podczas odbywania kary. A zatem można powiedzieć, że praca jest swoistym treningiem przygotowującym do samodzielnego i zgodnego z obowiązującymi normami życia na wolności, narzędziem umożliwiającym dobry start  w nowe życie za murami.

 

Tekst: ppor. Katarzyna Jabłońska

Zdjęcia: Poczta Polska S.A.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej