Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w ramach podpisanego porozumienia będą odbywać staże w Zakładzie Karnym w Zabrzu i zdobywać cenne doświadczenie.

Partnerzy

Zakład Karny w Zabrzu jest otwarty na współpracę ze środowiskiem lokalnym. Grono naszych partnerów stale się poszerza. W dniu 21.03.2019 roku mjr Dorota Wyląg, Dyrektor Zakładu Karnego   w Zabrzu oraz  prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki – Rektor WSZOP w Katowicach podpisali porozumienie o współpracy.

Wspólny cel

Studiowanie to bez wątpienia jeden z najważniejszych okresów życia — czas, w którym młodzi ludzie wybierają swoją pierwszą zawodową drogę oraz poszerzaj własne horyzonty.  Kierownictwo Zakładu Karnego w Zabrzu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zawarli porozumienie, aby wspierać studentów, dzielić się fachową wiedzą oraz doświadczeniem, które w dzisiejszych czasach jest bardzo cenione przez pracodawców.  Mamy nadzieję, że studenci po ukończeniu nauki zechcą swoją zawodową przyszłość związać właśnie ze Służbą Więzienną – podkreśla mjr  Dorota Wyląg.

Współpraca

W ramach podpisanego porozumienia  studenci kierunku m.in: bezpieczeństwo wewnętrzne będą odbywać staże i praktyki, które będą ich przygotowywały do realizacji prac dyplomowych. Ponadto zapoznają się z podstawami funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce. Uczelnia oraz Zakład Karny w Zabrzu będą także wspólnie podejmować różne inicjatywy  mające na celu kształtowanie postaw prospołecznych wśród skazanych, a także przeciwdziałanie zjawisku izolacji i wykluczenia społecznego tej grupy. Zakres współpracy z czasem będzie się z  pewnością  poszerzał.

W spotkaniu, które odbyło się na terenie zabrzańskiej jednostki, udział wzięli: mjr Dorota Wyląg – Dyrektor, prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki - Rektor, kpt. Monika Miłosz – Kierownik działu penitencjarnego, Małgorzata SikorskaKanclerz,  mgr inż. Aneta Siwczyk – Prodziekan.

Tekst i zdjęcia: ppor. Katarzyna Jabłońska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej