Ponad 60 sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej spotkało się na konferencji w Zakładzie Karnym w Zabrzu, poświęconej wykonaniu kary pozbawienia wolności.

W poszukiwaniu modelu optymalnej współpracy

27 listopada 2019  roku na terenie Zakładu Karnego w Zabrzu odbyła się konferencja poświęcona realizacji czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz wprowadzeniu rozwiązań udoskonalających dotychczasową współpracę. Konferencję honorowym patronatem objął Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Andrzej Baliński.

Konferencję rozpoczęła ppłk Dorota Wyląg, Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu. Przywitała licznie zgromadzonych gości i podziękowała za przyjęcie zaproszenia na konferencję. Podkreślała, że w okręgu katowickim znajdują się  jednostki penitencjarne o różnej specyfice, ale wszystkie łączy sposób wykonywania czynności administracyjnych, które określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności. Podkreślała również, że rozmowa i wymiana doświadczeń przedstawicieli różnych instytucji reprezentujących wymiar sprawiedliwości są niezmierne istotne.

Takie spotkania jak dziś są bardzo potrzebne. Możemy bowiem  spotkać się, omówić przepisy i procedury związane z wykonywaniem kar i tymczasowego aresztowania, rozwiać nasuwające się wątpliwości co do interpretacji obowiązujących uregulowań prawnych, a także podjąć dyskusję zmierzającą do wyeliminowania pojawiających się nieprawidłowości i uchybień oraz wypracowania optymalnego modelu współpracy pomiędzy sądami, policją, strażą graniczną i służbą więzienną. Cieszę się, że będą Państwo mogli ,,od środka” poznać pracę funkcjonariuszy naszej formacji. Na co dzień podejmujemy wiele działań, których nie widać poza więziennym murem.  Działania te zmierzają do tego, aby w sposób praworządny wykonywać orzeczone kary, ale także przygotowywać skazanych do powrotu do społeczeństwa.  (…) Wszyscy wykonujemy bardzo trudną i odpowiedzialną pracę. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, czasami popełniamy błędy, mamy wątpliwości. Dlatego tak ważne są spotkania takie jak dzisiaj, podczas których uczymy się od siebie, wymieniamy poglądy i poszukujemy optymalnych rozwiązań, aby nasza praca była  jeszcze efektywniejsza.

...od przyjęcia do zwolnienia …

Podczas konferencji prelekcje wygłosili specjaliści z  Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej: mjr Tomasz Faber oraz  kpt Łukasz Buława. Przybliżyli uczestnikom  specyfikę jednostek penitencjarnych okręgu katowickiego oraz zwrócili uwagę na rosnącą dynamikę faktycznego zaludnienia i związane z tym trudności z właściwym rozmieszczeniem osadzonych z zachowaniem różnych kryteriów tj.: płeć, wiek, stopień demoralizacji.   W swoich wystąpieniach dokonali wnikliwej analizy uregulowań prawnych dotyczących realizacji  czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności. Szczególną uwagę zwrócili na realizację czynności związanych z przyjmowaniem osadzonych do jednostek penitencjarnych, obliczaniem kary, wydawaniem do czynności procesowych oraz transportowaniem i zwalnianiem.  Dokonując analizy poszczególnych zagadnień specjaliści zwracali uwagę na pojawiające się trudności i proponowali  rozwiązania, które pozwolą uniknąć ich w przyszłości, a także usprawnią współpracę.

… za więziennym murem

Po panelu dyskusyjnym uczestnicy mogli z bliska przyjrzeć się pracy zabrzańskich  funkcjonariuszy oraz zapoznać się ze specyfiką jednostki. Zobaczyli m.in. jak wygląda cela zabezpieczająca, dowiedzieli się w jakich przypadkach  stosowany jest ten środek przymusu bezpośredniego oraz w jakich warunkach odbywają karę skazani recydywiści. Uczestnicy konferencji zadawali wiele pytań związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności i prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych. Zdobyta wiedza oraz przyjrzenie się z bliska pracy funkcjonariuszy z pewnością przełoży się na większe zrozumienie i zacieśnienie współpracy.

Często funkcjonariusze Straży Granicznej nie do końca wiedzą jak wygląda praca funkcjonariuszy Służby Więziennej. Myślę, że dzięki takim spotkaniom będziemy bardziej wyrozumiali wobec siebie i będziemy wzajemnie doceniać swoja ciężką pracę – powiedział mjr Tomasz Kulpa ze Straży Granicznej.

Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości

W konferencji wzięli udział:  Dyrektorzy z  Zakładu Karnego  w Zabrzu, Aresztu Śledczego w Bytomiu i Tarnowskich Górach wraz z  kierownikami działów ewidencji, specjaliści z OISW Katowice, funkcjonariusze działu penitencjarnego z Zakładu Karnego w Zabrzu,   sędziowie, kierownicy sekretariatów oraz  kuratorzy  z Sądu Okręgowego w Gliwicach i Katowicach,  Sądu Rejonowego w Gliwicach, Chorzowie, Tarnowskich Górach, Bytomiu, Rudzie Śląskiej, Zabrzu, prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Chorzowie,  Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Tarnowskich Górach, a także kadra kierownicza  Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i  Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

 

tekst: ppor. Katarzyna Jabłońska

zdjęcia: ppor. Daniel Bazylewicz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej