Mjr Dorota Wyląg, dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu wzięła udział w konferencji pt. ,,Rodzina – czas wolny – praca. Zmiana priorytetów osób pracujących na przestrzeni lat i ich wpływ na rynek pracy”.

Praca – Rodzina – Czas wolny

Podczas konferencji, która odbyła się w Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu dyskutowano m.in. na temat funkcjonowania pracowników na współczesnym rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wartości takich jak życie rodzinne i czas wolny. Jest to  istotny temat, gdyż w dzisiejszych czasach niezwykle trudno jest pogodzić pracę zawodową z życiem rodzinnym. Jak znaleźć złoty środek? Być wydajnym pracownikiem, spełniać wymagania pracodawcy i jednocześnie nie zaniedbywać rodziny? Te pytania zadaje sobie wielu z nas, równie funkcjonariusze Służby Więziennej.

Debata

Po części wykładowej odbyła się debata z udziałem prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, prezesa zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusza Michałka, wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Marcina Flaczyńskiego oraz dyrektor PUP w Zabrzu Aliny Nowak.

Rodzina czy praca ?

Jestem głęboko przekonana, że zapewnienie równowagi między życiem zawodowym i osobistym sprawi, że harmonijnie rozwijał będzie się zarówno rynek pracy, jak i rodzina. Z korzyścią dla nas wszystkich – podkreślała minister Bożena Borys-Szopa.

W konferencji udział  wzięli m.in.:  minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa oraz wiceminister Stanisław Szwed, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka–Szulik, dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu mjr Dorota Wyląg, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na czele z marszałkiem Jakubem Chełstowskim.

 

tekst: ppor. Katarzyna Jabłońska

 

zdjęcia: PUP w Zabrzu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej