Dziesięciu seniorów z Zakładu Karnego w Zabrzu wzięło udział w I edycji programu pn. ,,Akademia Pełni Życia dla Seniorów. Jesień Życia – Wiosna Możliwości”. Jak ćwiczyć ciało i umysł, być sprawnym i  samodzielnym do późnej starości czy też obsługiwać komputer – to główne tematy spotkań. Zdobyta wiedza i umiejętności będą zapobiegały pogłębianiu się wykluczenia społecznego seniorów, które koreluje z przestępczością.

Czy w zakładzie karnym potrzebne są  zajęcia dla seniorów ?

W polskich zakładach karnych, jak i w społeczeństwie, z roku na rok przybywa osób w podeszłym wieku. Wiadomo, że będzie ich coraz więcej. Społeczeństwo starzeje się, życie się wydłuża i w wiek senioralny wkraczają skazani z wieloletnimi wyrokami oraz często z dożywociem. Stawia to przed kadrą penitencjarną konieczność podjęcia oddziaływań uwzględniających specyfikę tej grupy wiekowej skazanych (m.in. stan zdrowia, obniżona aktywność, zaburzenia funkcji poznawczych, np. pamięci), które będą podnosiły jakość ich życia, zapobiegały pogłębianiu się wykluczenia społecznego, a tym samym będą sprzyjały ich społecznej readaptacji po opuszczeniu zakładu karnego.

 

Więcej zdrowia -  więcej życia

Program ,,Akademia Pełni Życia dla Seniorów. Jesień Życia - Wiosna Możliwości” składał się z trzech głównych modułów: edukacja, aktywizacja i integracja. Łącznie seniorzy uczestniczyli w 30 godzinach zajęć o różnorodnej tematyce; od profilaktyki zdrowia zaczynając (prelekcje, gimnastyka), poprzez zajęcia z obsługi komputera i ćwiczenia pamięci z wykorzystaniem programu komputerowego, zajęcia ceramiczne, a na zajęciach integracyjnych z seniorami z Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z Zabrza kończąc. Kadra penitencjarna, terapeuta oraz fizjoterapeuta z DPS zachęcali seniorów do podejmowania różnego rodzaju aktywności (fizycznej, psychicznej i społecznej) oraz dbania o swój stan zdrowia. Podczas zajęć seniorzy nauczyli się różnego rodzaju ćwiczeń, np. na krzesłach, które są proste, mogą wykonywać je samodzielnie, nie wymagają od nich dużej sprawności fizycznej, ale pozwalają na opóźnienie tempa negatywnych zmian związanych z wiekiem i poprawić samopoczucie. W ramach zajęć ceramicznych pracowali nad poprawą sprawności manualnej i wzrostem samooceny, rozwijali takie cechy jak: cierpliwość, dokładność, kreatywność (cecha ta może przydać się w rozwiązywaniu różnych życiowych problemów, czy też spędzania czasu z wnukami, rozwijania pasji). Wykonane na zajęciach przedmioty z ceramiki skazani ofiarowali bliskim z okazji świąt Wielkiejnocy oraz przyozdobili nimi salę widzeń. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom seniorzy wydłużą okres ogólnej sprawności i samodzielności  w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. Po opuszczeniu zakładu karnego będą mogli być niezależni (np. robienie zakupów, czynności higieniczne), kontynuować aktywność zawodową, jak i aktywnie uczestniczyć w wybranych formach życia społecznego. Tak pojmowana aktywność będzie przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu, bowiem seniorzy podczas programu obalili mity i stereotypy dotyczące starości i  nauczyli się  dodawać życia do lat, a nie tylko lat do życia. Przekonali się, że na naukę nowych umiejętności i zmianę trybu życia na bardziej aktywny nigdy nie jest za późno. A więc skazani tzw. trzeciego wieku zrobili pierwszy krok, aby jesień życia była jednocześnie wiosną możliwości, których dotychczas nie dostrzegali. Seniorzy już dopytują o termin realizacji kolejnej edycji programu, co jest najlepszym wskaźnikiem skuteczności  prowadzonych oddziaływań.

Tekst i zdjęcia: ppor. Katarzyna Jabłońska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej