15 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Trzeźwości. Alkohol jest przyczyną wielu problemów indywidualnych i społecznych, jest czynnikiem kryminogennym. Wielu osadzonych popełniło przestępstwo właśnie pod wpływem alkoholu: wypadek drogowy, zabójstwo, bójka, pobicie, znęcanie się nad bliskimi. Psycholodzy i wychowawcy przez cały rok prowadzą liczne oddziaływania mające na celu uświadomienie osadzonym negatywnych skutków nadużywania i uzależnienia od alkoholu, które ponoszą oni sami, ale także ich bliscy i całe społeczeństwo oraz zmotywowanie ich do wprowadzenia zmian w swoim życiu.

Izolacja penitencjarna  dla skazanych mających problem z nadużywaniem lub uzależnieniem od alkoholu jest czasem wymuszonej abstynencji. Niestety to  nie rozwiązuje problemu, bo bez specjalistycznej pomocy po opuszczeniu zakładu karnego wrócą do  wyniszczającego nałogu i najprawdopodobniej do zakładu karnego. Osadzeni zazwyczaj nie zdają sobie sprawy z powagi problemu, często stosują liczne mechanizmu obronne,  dlatego tak ważne są prowadzone przez kadrę penitencjarną oddziaływania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne.

 

…wyrwać się z pułapki uzależnienia

Skazani podczas pobytu w izolacji mogą uczestniczyć w różnych programach readaptacji społecznej  tj. Mój wybór nie piję – edukacja antyalkoholowa poprzez emisję filmów, HIOB dla sprawców przestępstw prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, a także mityngach AA, zajęciach kulturalno – oświatowych i audycjach radiowych o tematyce antyalkoholowej. Psycholodzy w przypadku skazanych ze zdiagnozowanym uzależnieniem kierują ich na terapie odwykowe do oddziałów terapeutycznych funkcjonujących w różnych zakładach karnych np. Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju.  Natomiast w przypadku braku możliwości objęcia  leczeniem odwykowym np. z uwagi na stosunkowo  niski wymiar kary są obejmowani alternatywnymi oddziaływaniami terapeutycznymi w ramach Programu Krótkiej Interwencji. Podczas indywidualnych spotkań z psychologiem pracują m.in. nad identyfikacją problemu, opracowaniem planu zmiany zachowań związanych z używaniem alkoholu i zwiększeniem motywacji do zaprzestania picia oraz uświadomieniu sobie swoich zasobów umożliwiających wytrwanie w abstynencji.  Tak więc każda osoba uzależniona, bądź zagrożona uzależnieniem, jeżeli tylko wyraża taką wolę, ma możliwość pracy nad sobą podczas odbywania kary  i wyrwania się  z pułapki uzależnienia. 

 

…i wrócić trzeźwy do społeczeństwa

Prowadzone przez kadrę penitencjarną oddziaływania antyalkoholowe mają na celu pomoc osadzonym w identyfikacji problemu alkoholowego, a następnie w procesie zdrowienia i budowaniu motywacji do utrzymywania abstynencji po odbyciu kary, a co za tym idzie zwiększeniu szansy na ograniczenie powrotności do przestępstwa. Z uwagi na sytuacje epidemiczną w kraju wszystkie zajęcia są prowadzone z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Tekst i zdjęcia: por. Katarzyna Jabłońska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej