Mjr Dorota Wyląg - Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu otrzymała wyróżnienie za współpracę w zakresie profilaktyki i resocjalizacji w stulecie powołania kurateli sądowej.

"100-lecie polskiej kurateli sądowej - potencjał kuratorskiej służby w ochronie społeczeństwa i rodziny we współpracy ze środowiskiem instytucjonalnym" to tytuł konferencji, w której wzięli udział przedstawiciele Służby Więziennej na czele z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Katowicach płk Andrzejem Balińskim. Konferencja, która odbyła się 24 września w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach,  była okazją do przedstawienia historii kurateli sądowej, jej zadań na przestrzeni lat, perspektyw, a także do uhonorowania instytucji oraz osób współpracujących z kuratorami.

Wyrazy uznania  i podziękowania

Wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawicie Służby Więziennej:  Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Andrzej Baliński, Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu  mjr Dorota Wyląg oraz specjaliści OISW Katowice - mjr Justyna Siedlecka i mjr Przemysław Stęczniewski.  Wyrazy uznania i podziękowania za współprace dotyczącą szeroko rozumianej profilaktyki i resocjalizacji odebrali z rąk  Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego i Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach SSO Katarzyny Frydrych.

O współpracy

W panelu dotyczącym współpracy instytucjonalnej mjr Przemysław Stęczniewski, specjalista ds penitencjarnych omówił obszary dotychczasowego współdziałania  służby więziennej i kuratorów.  Są to przede wszystkim działania mające na celu przygotowanie skazanych do powrotu do społeczeństwa, czyli ich readaptację społeczną.  Warto również podkreślić, że służba więzienna nie tylko chętnie korzysta z pomocy kuratorów, ale równie chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.

,,Bezpieczni w służbie i w pracy”

Kuratorzy, jako funkcjonariusze publiczni,  byli jednym z uczestników   kampanii społecznej ,,Bezpieczni w służbie i w pracy – czyli jak pracować z trudnym klientem”. Trzecia edycja kampanii odbyła się na terenie Zakładu Karnego w Zabrzu.  Podczas szkolenia prawie 50 kuratorów z katowickiego Sądu Okręgowego zdobyło wiedzę i umiejętności dotyczące tego  jak radzić sobie w kontakcie z ,,trudnym klientem”, jego agresją werbalną i niewerbalną oraz jak dbać o bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków służbowych. W roli ekspertów wystąpili funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Katowicach, czyli specjalna kadra instruktorów samoobrony, taktyki i technik interwencyjnych, na co dzień szkoląca funkcjonariuszy. Kuratorzy podkreślali, że dzięki wiedzy  i zdobytym umiejętnościom m.in. w zakresie technik samoobrony będą się czuli znacznie pewniej  i  bezpieczniej podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych.

Podczas konferencji prelegenci wielokrotnie podkreślali znaczenie współpracy pomiędzy kuratorami  i służbą więzienną  oraz innymi instytucjami pomocowymi w realizacji celów kary pozbawienia wolności. Bowiem proces resocjalizacji skazanych i przygotowywania ich do powrotu do społeczeństwa jest niezwykle złożony i wymaga wielotorowego działania. Dlatego też liczymy na dalszą owocną współpracę.

tekst: ppor. Katarzyna Jabłońska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej