,,@kademia Pełni Życia dla Seniorów. Jesień życia - wiosna możliwości” to autorski program readaptacji społecznej, który jest realizowany w zabrzańskiej jednostce. Podczas zajęć prowadzonych przez wychowawców, psychologa oraz pracownika socjalnego i terapeutę osadzeni uczą się przełamywać stereotypy dotyczące starości, obsługiwać komputer, a także przekonują się, że starość to nie wiek, a  stan umysłu. Zdobyta wiedza i umiejętności mają zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu i  ponownemu wchodzeniu w konflikt z prawem.

Akademia dla ,,siwych przestępców”

,,@kademia Pełni Życia dla Seniorów. Jesień życia – wiosna możliwości” to autorski program stworzony przez wychowawcę z Zakładu Karnego w Zabrzu. Program zdobył I miejsce w konkursie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na program resocjalizacji dla skazanych 60 +. W piątej już edycji programu uczestniczyło dziesięciu skazanych w wieku powyżej 55 lat.  Wprawdzie nie ma jednoznacznej granicy wiekowej starości, jednak z pewnością u osób odbywających karę procesy starzenia się są znacznie bardziej zaawansowane niż wynikałoby to z wieku metrykalnego. Spowodowane jest to m.in. wieloletnim nadużywaniem alkoholu, brakiem dbałości o swoje zdrowie, biernym trybem życia.

Jesień życia – wiosna możliwości

Głównym celem zajęć jest przygotowanie skazanych do readaptacji społecznej, czyli właściwego funkcjonowania w społeczeństwie ( kontynuacji pracy zawodowej, wykonywania czynności samoobsługowych). Wychowawcy, psycholog, pracownik socjalny i terapeuta  wyposażają   ,,siwych przestępców” w wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli być dłużej aktywni i samodzielni po opuszczeniu zakładu karnego.  Przekonują ich także, że jesień życia może być wiosną możliwości, jeśli tylko otworzą się na zmiany i wprowadzą korzystne zmiany w swoim życiu.

Edukacja – aktywizacja – integracja

To trzy główne moduły programu dla seniorów odbywających karę pozbawienia wolności. Łącznie skazani uczestniczą w ponad 30 godzinach zajęć o różnej tematyce. Zaczynając od profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego ( prelekcje, gimnastyka na krzesłach), poprzez informujące o  instytucjach działających na rzecz seniorów czy też przysługujących im uprawnieniach, a na zajęciach integrujących i  aktywizujących ( ceramika, zajęcia komputerowe z wykorzystaniem programu do ćwiczenia pamięci) kończąc.  W ramach programu skazani poza zajęciami, które odbywają się na terenie jednostki, mają również możliwość wyjścia poza teren więzienia i spotkania się   z seniorami z Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrzu. Pod nadzorem wychowawców mogą odwiedzić placówkę i zobaczyć na własne oczy jak funkcjonuje dom pomocy społecznej i jak wygląda życie jego mieszkańców.

Aktywność to podstawa

Prowadzący podczas zajęć uświadamiają seniorom, że nie istnieje gotowa  recepta na pogodną starość. Każdy musi znaleźć swój sposób, jednak kluczem jest różnego rodzaju aktywność, dzięki której poprawiają swoje samopoczucie, wydłużają okres ogólnej sprawności 0i samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych.

,,W ramach programu zachęcamy seniorów do podejmowania różnego rodzaju aktywności fizycznej, psychicznej oraz społecznej. Poza ćwiczeniami pamięci i ćwiczeniami ruchowymi, skazani brali udział w zajęciach ceramicznych.  Podczas zajęć pracowali nad poprawą sprawności manualnej i wzrostem samooceny, rozwijali takie cechy jak: cierpliwość, dokładność, a także kreatywność, która może pomóc w rozwiązywaniu życiowych problemów, rozwijania pasji.  Własnoręcznie wykonane przedmioty z ceramiki przekazaliśmy na aukcje charytatywne organizowane przez Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów. Skazani ofiarowali je również swoim bliskim z okazji świąt Bożego Narodzenia. W ten sposób pomagają nie tylko sobie, ale także innym”- podkreśla autorka programu.

 

Tekst:i zdjęcia:  ppor. Katarzyna Jabłońska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej