Działania funkcjonariuszy Służby Więziennej na rzecz integracji społecznej osób pozbawionych wolności oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu są zauważane i doceniane w środowisku lokalnym. Podczas gali ,,Inicjatywy” w Świętochłowicach wyróżniona została akcja charytatywna ,,Serce zza krat”prowadzona w Zakładzie Karnym w Zabrzu.

… bo Twój ruch ma znaczenie

to hasło przewodnie finałowej gali ,,Inicjatywy”, która odbyła się 11 października 2019 roku w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach.  Uroczystość była zwieńczeniem konkursu o tytuł:  Uczestnik Roku 2019, Instytucja Roku 2019, Zakłady Szkoleniowe Roku 2019 zorganizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach.

Serce zza krat

to akcja charytatywna, która otrzymała wyróżnienie podczas gali ,,Inicjatywy”.  Jej pomysłodawcą jest Adam - skazany, który odbywa karę w Zakładzie Karnym w Zabrzu. W ramach akcji osadzeni przy pomocy i wsparciu kadry penitencjarnej zbierają pieniądze, aby pomóc dzieciom. Zebrane pieniądze przeznaczane są na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zabawek i słodyczy. Dzieci, którym pomagamy wybiera redakcja ,,Nowin Gliwickich”.  Dotychczas pomoc otrzymały dzieci z Domu Dziecka w Zabrzu, Mike  cierpiący na zespół hiper IgE, Adaś, u którego wykryto hemimelię strzałkową, Asia, u której z niewyjaśnionych przyczyn doszło do niedotlenienia mózgu. Szczególną bohaterką akcji była Oliwka, która dzielnie zmagała się z ciężką postacią  anemii aplastycznej (pracowało u niej tylko 10% szpiku). Dziewczynka była pierwszym dzieckiem, któremu osadzeni wręczyli prezent osobiście, poza murami zakładu karnego. Razem z wychowawcami odwiedzili ją w szpitalu. Później Oliwka w ramach akcji otrzymała także specjalny wózek, który ułatwia jej poruszanie się.

(Nie)MOŻLIWE

Kadra penitencjarna stale zachęca skazanych do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, a także  wspiera ich w realizacji ich szczytnych inicjatyw i udowadnia, że niemożliwe nie istnieje. To istotny element procesu resocjalizacji, bowiem poprzez takie działania kształtujemy u skazanych postawy prospołeczne: empatię, bezinteresowność oraz wrażliwość na krzywdę innych. W ten sposób staramy się także obalać stereotypy o osobach zza więziennego muru, co z pewnością pomoże w ich społecznej readaptacji. ,,Prowadzenie oddziaływań wychowawczych wobec osób pozbawionych wolności nie jest zadaniem łatwym. Funkcjonariusze codziennie narażeni są na wiele niebezpieczeństw”  - podkreślała mjr Dorota Wyląg, dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu. ,,My jednak nie czekamy, aż minie burza, po prostu codziennie uczymy się tańczyć w deszczu” – dodała.

Warto pomagać

Warto podkreślić, że korzyść z tego rodzaju działań jest obopólna. Dostrzegają to nie tylko wychowawcy, ale  także sami osadzeni.

"Pomagając innym, pomagamy także sobie. Dzieciaki otrzymują potrzebny im sprzęt rehabilitacyjny, a ja i inni skazani udowadniamy  sobie i innym, że nawet odbywając karę można zrobić coś dobrego, chociaż trochę spłacić swój ,,dług” wobec społeczeństwa, odkupić swoje winy" - powiedział Adam - skazany, pomysłodawca akcji. Organizacja kolejnych edycji akcji nie byłaby możliwa bez pomocy dyrekcji i kadry penitencjarnej Zakładu Karnego w Zabrzu, którzy uwierzyli w nasze szczere intencje i dali nam szansę na pokazanie, że możemy zrobić coś dla innych – podkreślił.

Ukłon w stronę ludzi

W Centrum Kultury Śląskiej zebrali się liczni goście, aby uhonorować  ludzi, którzy swoim codziennymi działaniami pokazują, że warto iść w kierunku zmiany, że warto walczyć o siebie i że niemożliwe nie istnieje. W uroczystości wzięli udział m.in.: prezydent Świętochłowic Daniel Beger, doradca premiera Paweł Jabłoński, poseł Borys Budka,  dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu  mjr Dorota Wyląg, funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej  oraz  przedstawiciele instytucji współpracujących z Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach.

 

tekst: ppor. Katarzyna Jabłońska

zdjęcia: kpt. Monika Miłosz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej