Brukarze, elektrycy, technolodzy robót wykończeniowych to jedni z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy. W zabrzańskiej jednostce umiejętności w tym zawodach zdobywali skazani podczas kursów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ubiegłym roku w śląskich jednostkach penitencjarnych, pomimo utrudnień związanych z pandemią, zrealizowano 63 cykle szkoleniowo – aktywizacyjne i przeszkolono łącznie ponad 700 skazanych, w tym 47 w zabrzańskiej jednostce. To resocjalizacja poprzez naukę i pracę. Skazani zdobywają kwalifikacje zawodowe, które zwiększają ich szanse na zatrudnienie podczas odbywania kary, a po opuszczeniu zakładu karnego pozwolą im szybko odnaleźć się na rynku pracy i uczciwie zarabiać na życie.

POWER - logo.jpg

Zadanie wykonane

W ubiegłym roku pandemia pokrzyżowała plany szkoleniowe za więziennym murem,  podobnie jak realizację wielu innych ważnych zadań.  Kursy w zabrzańskiej  jednostce rozpoczęły się z  opóźnieniem, bo dopiero pod koniec lipca 2020 roku.  Pomimo tego, dzięki wspólnemu wysiłkowi, udało się zrealizować 4 cykle szkoleniowo-aktywizacyjne. Pod nadzorem zabrzańskich funkcjonariuszy oraz doświadczonego instruktora skazani uczyli się w takich zawodach jak: technolog robót wykończeniowych, elektryk, ogrodnik oraz brukarz. Szkolenia ukończyło 47 osadzonych.  Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się w małych grupach  lub na powietrzu, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wiedza – edukacja – rozwój

Nauka w formie szkoleń kursowych i praca są bardzo ważnym elementem oddziaływań wychowawczych na skazanych. Wielu osadzonych ma duże deficyty w zakresie wykształcenia, wiedzy i umiejętności,  które  umożliwiałyby im zdobycie oraz utrzymanie satysfakcjonującej pracy.  W konsekwencji  poszukują innych źródeł dochodu i wchodzą w konflikt z prawem.  

,,Szkolenia kursowe to dla skazanych ogromna szansa na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu np. brukarza, ale także aktywnego poruszania się po rynku pracy i udzielania pierwszej pomocy. Rynek pracy cały czas się zmienia i bez zdobycia czy też uaktualnienia wiedzy oraz umiejętności osadzonym po opuszczeniu zakładu karnego trudno byłoby się odnaleźć w nowych realiach. Dzięki szkoleniu kursowemu skazani będą potrafili znaleźć pracę oraz zarobić pieniądze na utrzymanie siebie i rodziny. W ten sposób przygotowujemy ich do readaptacji społecznej, dajemy szansę na zmianę swojego życia i minimalizujemy ryzyko powrotu do przestępstwa. Warto podkreślić, że ponad 56 % uczestników kursów zostało zatrudnionych już w trakcie odbywania kary” – podkreśla wychowawca.

Kursy zawodowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowane są w jednostkach penitencjarnych  od końca 2016 roku.  W tym okresie w śląskich więzieniach przeszkolono niemal 5 tys. osób pozbawionych wolności, w tym 337 w Zakładzie Karnym w Zabrzu. Projekt w 84,28% jest sfinansowany ze środków unijnych (EFS).

tekst i zdjęcia - ppor. Katarzyna Jabłońska

dane statystyczne - OISW Katowice

 

 

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej