Muzyka jest jednym z podstawowych narzędzi w procesie resocjalizacji. Uczy współpracy, zgrania oraz otwartości na drugiego człowieka. Skazani mogą się nią dzielić z wolnym światem. Raz w roku wojkowicka scena bluesowa staje się areną zmagań więziennych muzyków.

To już prawie ćwierć wieku

Wojkowicki festiwal od prawie ćwierć wieku gości na mapie wydarzeń kulturalno-oświatowych organizowanych przez Służbę Więzienną. Na przestrzeni lat oraz ważnych wydarzeń festiwal ewoluował i zmienił swoją formułę. Dotychczas zmagania zespołów mogliśmy oceniać na deskach wojkowickiej sceny aż do czasów pandemii. W następstwie epidemii COVID-19 organizator musiał zmienić formułę tego muzycznego wydarzenia. Obecnie na przegląd więzienni wykonawcy z całego kraju nadsyłają nagrane konkursowe utwory, które oceniane są przez profesjonalne jury. To rozwiązanie zaowocowało jeszcze większą liczbą zgłaszających się uczestników.

Powitanie

Uroczystej inauguracji muzycznych zmagań dokonał z-ca Dyrektora ZK Wojkowice mjr Zbigniew Zadora, który powitał wszystkich zgromadzonych gości. Następnie głos zabrał Dyrektor Okręgowy w Krakowie płk Tomasz Wiercioch, który w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważną rolę w procesie resocjalizacji pełni muzyka. Na wojkowickiej scenie pojawił się również ppłk Filip Skubel z Biura Penitencjarnego CZSW, który odczytał list zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk. Krzysztofa Stefanowskiego.

Skład Jury

W tym roku w jury zasiedli: Barbara Pawlak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach, a także współorganizator festiwalu, Andrzej Matysik - Redaktor Naczelny kwartalnika „Twój Blues” oraz Piotr Zalewski - Dyrektor Ośrodka Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich. Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzcę XXIV Ogólnopolskiego Przeglądu Muzyki Więziennej, którym został solista z Zakładu Karnego w Herbach. Drugie miejsce przypadło zespołowi Alien Band – ZK Kamieńsk a trzecie zajął zespół 4 Blues z Zakładu Karnego w Wojkowicach. Jury przyznało także wyróżnienia dla solistów z zakładu karnego w Nowym Sączu oraz Wojkowicach. Po raz drugi w historii festiwalu przyznana została nagroda publiczności. Słuchacze, podobnie jak jury, za najlepszą pracę konkursową uznali wykonanie osadzonego z zakładu karnego w Herbach.

Zaproszona gwiazda i goście

Zgodnie z festiwalową tradycją miał miejsce występ zaproszonego gościa. Podczas tegorocznego finału „Bluesa zza krat” koncert zagrał zespół Silesia Hammond Group, którego repertuar wzbudził bardzo duże uznanie u odbiorców. Popis swoich umiejętności muzycznych dał również zwycięzca tegorocznego przeglądu reprezentant jednostki penitencjarnej w Herbach.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Dyrektor Okręgowy SW w Krakowie płk Tomasz Wiercioch, ppłk Filip Skubel reprezentujący Dyrektora Biura Penitencjarnego CZSW, Przewodniczący VI Wydziału Wykonywania Orzeczeń Karnych w Sosnowcu SSO Katarzyna Smołka, Aneta Zasucha reprezentujaca Galerię Sztuki Współczesnej BWA z Katowic, kom. Cezary Pawlik z Komisariatu Policji w Wojkowicach, Katarzyna Kościelny – główny specjalista ds. organizacji imprez z MOK w Wojkowicach oraz ks. Rafał Madej - kapelan wojkowickiej jednostki.

 

Foto i tekst: ppor. Kamil Laskowski

                   ppor. Marcin Szymczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej