Od 1 kwietnia w woj. śląskim działa nowy Sąd Okręgowy – w liczącym około 200 tys. mieszkańców Sosnowcu. To szósta tego typu jednostka w regonie, po sądach okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Rybniku

Kierujący Oddziałem Zewnętrznym w Ciągowicach mjr Przemysław Smolarek spotkał się Przewodniczącą VI Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych SSO Katarzyną Smołką. Na spotkaniu w którym uczestniczyli także: SSO Joanna Lorens oraz SSR del. Grzegorz Gałczyński omówione zostały m.in. zasady współpracy pomiędzy Zakładem Karnym, a Sądem. Od 1 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Sosnowcu w zakresie swej właściwości ma m.in. Zakład Karny w Wojkowicach oraz Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach. 
Warto wiedzieć, że Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych zajmuje się m.in. sprawami z zakresu:udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia, udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, czy udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Sędzia wizytuje także zakłady karne, areszty śledcze oraz inne miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności w obszarze Sądu Okręgowego w Sosnowcu. 

tekst i zdjęcia: kpt. Sebastian Walenciak 
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej