Już od wielu lat funkcjonariusze wojkowickiego zakładu karnego wspierają Dom Dziecka w Sarnowie. W te święta również nie mogło zabraknąć z ich strony działań ukierunkowanych na niesienie pomocy.

Po wizycie w domu dziecka nie sposób pozostać obojętnym na wielką krzywdę mieszkających tutaj dzieciaków. Każda z takich wizyt otwiera oczy na ten przykry, społeczny problem. Poza tym wzrusza i tak zwyczajnie, po ludzku nas wzbogaca.

Wojkowicka jednostka od lat współpracuje z Domem Dziecka w Sarnowie. Współpracę tę zapoczątkowało kierowanie do prac na rzecz placówki przebywających w jednostce skazanych. Wykonywane przez więźniów prace konserwatorskie nie są jednak wstanie w pełni pokryć potrzeb przebywających w placówce dzieci. Idąc z pomocą, funkcjonariusze zakładu karnego już od kilku lat prowadzą zbiórki odzieży i zabawek dla dzieci. W ramach tegorocznej akcji przekazane zostały również zabawki i wielkanocne ozdoby wykonane przez skazanych w ramach prowadzonego przez wychowawców koła plastycznego. Zostały one dołączone do innych przedmiotów wystawionych na aukcji charytatywnej, organizowanej na rzecz sarnowskiego Domu Dziecka przez Bank Śląski.

Zrealizowany projekt ma nie tylko charakter wymierny, ukierunkowany na niesienie pomocy materialnej sierotom. Zaangażowanie w jego realizację więźniów wpisuje się w wachlarz prowadzonych przez funkcjonariuszy oddziaływań readaptacyjnych, których celem jest m.in. uwrażliwianie na los innych i zmiana dotychczasowych postaw pensjonariuszy.

Tekst i zdjęcie: mjr Joanna Korczyńska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej