Inauguracja nowego roku szkolnego 2022/2023 odbyła się tradycyjnie 1 września z udziałem zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach - mjra Zbigniewa Zadory, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach.

W bieżącym roku szkolnym na zajęcia szkolne w CKU Wojkowice będzie uczęszczać 277 słuchaczy, którzy kształcić się będą w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych o specjalnościach: mechanik monter maszyn i urządzeń, ślusarz, elektromechanik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz oraz klasie technik robót wykończeniowych w budownictwie.

 

Wojkowicka jednostka w pełni wykorzystuje szansę, jaką daje jej funkcjonujące na terenie placówki Centrum Kształcenia Ustawicznego. Funkcjonariusze ZK motywują skazanych do podjęcia nauki, wskazując im korzyści płynące ze zdobycia wykształcenia, zawodu i nowych kwalifikacji. Tym samym współpraca kadry penitencjarnej i szkolnej zapewnia właściwą realizację zadań określonych w przepisach. 

 

Tekst: mgr Danuta Kiełb 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej