Kolejne warsztaty dla skazanych w ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach.

Dwa filary

Każda szkoła jest instytucją, która przyjmuje na swoje barki odpowiedzialność za wykształcenie, ale i wychowanie młodego pokolenia. Nauka i kształtowanie postaw akceptowanych społecznie to dwa filary oświaty.

Zadania te są na co dzień realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego działające przy ZK Wojkowice. Kilkudziesięciu skazanych zdobywa tam wiedzę i kwalifikacje do zawodu.  Jednak w „więziennej szkole” szczególnie ważny staje się drugi filar oświaty – wychowanie. Wyspecjalizowana kadra szkolna i penitencjarna doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Do współpracy wielokrotnie zaprasza profesjonalistów, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami jeszcze bardziej wpływają na osadzonych i wspomagają proces resocjalizacji.

Wizyta specjalistów z Metis w Katowicach

Dnia 4 czerwca 2019 r. do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach przyjechali specjaliści z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach. Psycholodzy: Pani Magdalena Wieczorek i Pan Tomasz Wojtasik poprowadzili dla skazanych warsztaty dotyczące budowania właściwej postawy w różnych sytuacjach życiowych. Tematyka ta nie jest obca słuchaczom CKU Wojkowice, gdyż stanowi element szkolnego programu wychowawczo-resocjalizacyjnego placówki. Podczas warsztatów prowadzący wprowadzili wiele ciekawych ćwiczeń praktycznych, zachęcali zebranych do wypowiedzi na temat szukania oparcia w życiu oraz roli rodziny w tym procesie.

Zajęcia wzbudziły spore zainteresowanie wśród słuchaczy, którzy chętnie włączali się w proponowane ćwiczenia. Ich zaangażowanie ma szansę zaowocować  w przyszłości polepszeniem relacji w społeczeństwie.

Organizatorka spotkania - Pani mgr Maria Godzik- nauczyciel CKU, dziękując za przeprowadzone warsztaty, wyraziła nadzieję na dalszą, owocną współpracę.

 

Tekst: por. Grzegorz Kuciczek
Zdjęcia: CKU w Wojkowicach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej