Tradycyjnie w Narodowe Święto Niepodległości odznaczono funkcjonariuszy oraz nadano awanse.

ODZNACZENIA I AWANSE NADANE

17 listopada 2021r. odbywała się tradycyjna uroczystość związana z Narodowym Świętem Niepodległości. W auli wojkowickiej jednostki penitencjarnej spotkali się funkcjonariusze Służby Więziennej wraz z Dyrekcją. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i awansowano wybranych funkcjonariuszy. Na wyższy stopień służbowy awansowało 90 funkcjonariuszy. Przyznano także jedną srebrną i cztery brązowe odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach, ppłk Krzysztof Jachim, zwrócił się do zebranych w auli funkcjonariuszy i podkreślił, że osoby odznaczone zasłużyły sobie na to wyróżnienie swoim zaangażowaniem i profesjonalizmem zawodowym. Zaznaczył, że w szczególnie trudnym czasie pandemii, funkcjonariusze z ZK w Wojkowicach stanęli na wysokości zadania podejmując się trudnych wyzwań wynikających z codziennej służby, a także włączyli się w akcje pomocowe. Dyrektor zakładu karnego stwierdził „mam tu na myśli włączenie się w akcję szycia maseczek dla społeczności lokalnej, a także wsparcie placówek służby zdrowia w realizacji szczepień przeciwko COVID-19”. Zaznaczył jak ważną funkcję pełnią funkcjonariusze Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa i ochrony obywateli. Podziękował zebranym za pełną poświecenia służbę Rzeczypospolitej Polskiej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 365 dni w roku. Podkreślił: „To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę kierować tak oddaną i profesjonalną kadrą. Służba Rzeczpospolitej to służba ludziom. Wasza praca jest szczególna, ważna, niezwykle trudna, niebezpieczna i odpowiedzialna. Dziękuję Wam za to poświęcenie”.

Pan Dyrektor nie zapomniał o podziękowaniach dla rodzin funkcjonariuszy, które znoszą wszelkiego rodzaju niedogodności związane ze służbą. Złożył awansowanym i odznaczonym funkcjonariuszom życzenia: „sukcesów na polu zawodowym, bezpieczeństwa oraz szczęścia w życiu prywatnym”.

NASZA MISJA - RESOCJALIZACJA I OCHRONA

Służba Więzienna jest umundurowaną, uzbrojoną i apolityczną formacją podlegającą Ministrowi Sprawiedliwości. Jej głównymi zadaniami są: ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, zapewnienie w jednostkach penitencjarnych porządku i bezpieczeństwa oraz prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności. Ponadto funkcjonariusze dbają, by skazani lub tymczasowo aresztowani mieli zapewnione ich prawa, a zwłaszcza humanitarne warunki, poszanowanie godności, dostęp do opieki zdrowotnej i religijnej.

W Służbie Więziennej - poza funkcjonariuszami działów ochrony, wychowawcami i psychologami - służą również kwatermistrzowie, informatycy, lekarze i pielęgniarki, a także pracownicy administracyjno - biurowi. Każdego dnia pracują na rzecz bezpieczeństwa publicznego, realizując zadania od spraw socjalno – bytowych po zatrudnienie więźniów, nauczanie i terapię. Dzięki sprawnemu współdziałaniu tych wszystkich ludzi Służba Więzienna może z powodzeniem realizować swoje zadania.

Wszystkim odznaczonym i awansowanym gratulujemy i życzmy spokojnej służby.   


Tekst i zdjęcia: kpt. Grzegorz Kuciczek.

 

 

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej