Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wojkowicach w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga biorą aktywny udział w niesieniu pomocy lokalnym społecznościom w czasie pandemii koronawirusa. Dziś do kolejnej gminy naszego powiatu trafiła pomoc - 370 sztuk maseczek.

Na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Bobrowniki – Małgorzatą Bednarek a Dyrektorem Zakładu Karnego w Wojkowicach mjr. Krzysztofem Jachimem skazani szyją maseczki ochronne dla mieszkańców Bobrownik. Dzisiaj pierwsza partia - 370 maseczek uszytych przez skazanych z wojkowickiej jednostki penitencjarnej, trafiła do mieszkańców Bobrownik.

Wspólna akcja Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej stała się doskonałą okazją do włączenia się osób pozbawionych wolności w niesienie pomocy poprzez szycie wielorazowych maseczek. 12 osadzonych w przygotowanej na potrzeby akcji „#Resort Sprawiedliwości Pomaga” więziennej szwalni szyje pod nadzorem kadry penitencjarnej wojkowickiego zakładu kilkadziesiąt maseczek dziennie.

Akcja została bardzo dobrze odebrana przez skazanych, którzy sami zgłosili się do udziału w niej. Poczucie solidarności oraz motywacja do walki z niewidzialnym wrogiem, jakim jest wirus powodujący chorobę COVID-19 dają dużo satysfakcji skazanym, którzy w ten sposób starają się udowodnić społeczeństwu swoją wartość i efektywność procesu resocjalizacji.

tekst: st. sierż. Marcin Szymczyk

zdj. SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej