"Sztuka wolności - wolność sztuki" - to projekt z zakresu edukacji kulturalnej który, stanowi innowacyjne uzupełnienie programu MEN realizowanego w jednostkach penitencjarnych i daje możliwość cyklicznego korzystania z proponowanej, nowej oferty pozwalając na kontakt osadzonych z kulturą narodową. Oferta edukacyjna o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, dedykowana jest osadzonym, kontynuującym swoją naukę w tutejszym Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Fundacja Equinum - organizator projektu - rozpoczęła w 2022 roku realizację dwuletniego programu z zakresu edukacji kulturalnej osadzonych, we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie oraz z Centrami Kształcenia Ustawicznego działających w ramach 5 jednostek penitencjarnych w całej Polsce - w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu, w Zakładzie Karnym we Wronkach, w Zakładzie Karnym w Płocku, w Zakładzie Karnym w Stargardzie oraz w Zakładzie Karnym w Wojkowicach.

Zadanie polega na realizacji autorskiego cyklu prezentacji przygotowanych i poprowadzonych przez Kustoszy oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie, następnie ich emisji w ramach lekcji z języka polskiego, historii oraz kształcenia kompetencji personalnych i społecznych wraz z organizacją warsztatów - spotkań z kustoszami bądź z koordynatorem merytorycznym zadania w formule on-line. Rejestracja materiału audio wideo odbywa się w zabytkowych wnętrzach oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie.

Przedmiotem prezentacji są omówienia, dzieł/kolekcji, ukazanie losów samych kolekcji, ukazanie losów artystów oraz ich szczególnych dokonań, czy omówienie ciekawych zagadnień dot. samego funkcjonowania muzeum. Wybrane dzieła sztuki ukazywane są w szerokim kontekście kulturowym – czas/epoka, miejsce powstania, sylwetka artysty. Każda prezentacja wzbogacona jest autorską, dźwiękową ścieżką muzyczną, która koresponduje stylistycznie z przedstawionym tematem. Ten dodatkowy walor służy budowaniu szerokiego kontekstu postrzegania dzieła sztuki oraz budowania wrażliwości w jego odbiorze. Do realizacji dźwiękowego komponentu zaproszeni zostali artyści - muzycy (instrumentaliści, śpiewacy oraz muzycy - cudzoziemcy mieszkający w Krakowie grający na instrumentach tradycyjnych innych kultur).

Tekst: Dyrektor CKU w Wojkowicach

mgr inż. Mariola Szotek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej