Konflikty są nieodłączną częścią naszego życia, choć wielu z nas tak naprawdę chce ich uniknąć. Towarzyszący sytuacjom spornym stres i agresja doprowadza zwaśnione strony przed oblicze Temidy. W gmachach sądów starają się przekonać do swojego zdania drugą stronę konfliktu. Międzynarodowy Dzień Mediacji w ZK Wojkowice przebiegał w nietypowy sposób.

Jak rozwiązać spór?

Międzynarodowy Dzień Mediacji to ważny dzień w kalendarzu "świąt" nietypowych. Jego główną ideą jest promowanie wśród ludzi polubownego rozwiązywania sytuacji spornych. Mediacja to inaczej metoda rozwiązywania sporów, w której uczestniczy bezstronny i neutralny mediator. Pomaga on stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji a także osiągnięciu wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład: spór o zapłatę, sprawy rodzinne (rozwód, separacja, ustalenie kontaktów z dzieckiem), sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, czy podział majątku dorobkowego.

Studenci Uniwersytetu Śląskiego wspierają skazanych

17 października br. na podstawie stałej współpracy wojkowickiego Zakładu Karnego z Uniwersytetem Śląskim Pani dr Marzena Szymków-Gac wraz ze studentami kierunku Komunikacja Promocyjna i Kryzysowa poprowadziła wykład połączony z częścią warsztatową na temat pozasądowego rozwiązywania sporów. W trakcie zajęć skazani poznali akty prawne regulujące mediacje, dowiedzieli się kim jest mediator i jakie ma uprawnienia. Zapoznali się również z sytuacjami, w których przysługuje im prawo do poddania się mediacjom.

W części warsztatowej studenci zaprezentowali skazanym scenkę obrazującą przebieg mediacji. Odegrany scenariusz wzbudził bardzo duże zainteresowanie skazanych z zakładu zamkniętego. Następnie osadzeni wcielili się w role mediatora oraz zwaśnionych stron. Zaprezentowany przez nich temat został bardzo wysoko oceniony przez zaproszonych gości. Na koniec zajęć Pani dr Marzena Szymków-Gac w imieniu własnym oraz studentów podziękowała skazanym za bardzo duże zaangażowanie w zajęcia.

tekst i zdjęcia: sierż. Marcin Szymczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej