Służba Więzienna wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu zaangażowała się w projekt Szlachetnej Paczki

To pierwsze takie przedsięwzięcie w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach podjęte przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z Ciągowic oraz strażaków z Zawiercia. Wspólnymi siłami udało się zorganizować opał na zimę oraz odzież dla najuboższych rodzin.


"Szlachetna Paczka" to projekt prowadzony przez ks. Jacka Stryczka (prezesa Stowarzyszenia WIOSNA), który jako pierwszy wraz z grupą studentów duszpasterstwa akademickiego w Krakowie w 2000 roku, obdarował 30 ubogich rodzin. Dzisiaj akcja "Szlachetna Paczka" ma charakter ogólnopolski. Co roku angażuje się w nią coraz więcej wolontariuszy i darczyńców. Projekt skierowany jest głównie do osób chorych i niepełnosprawnych, starszych i samotnych,a także do rodzin wielodzietnych. Wolontariusze, zwani "Super W" poszukają właśnie takich ludzi, następnie spotykają się z nimi, diagnozują ich sytuację, poznają konkretne potrzeby i podejmują decyzję o włączeniu do projektu.


W związku z tym, że Oddział Zewnętrzy w Ciągowicach zlokalizowany jest w pobliżu Zawiercia, Szlachetna Paczka trafi do rodzin z tego obszaru. To kolejna inicjatywa funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy angażują się w niesieniu pomocy na rzecz lokalnej społeczności.

Tekst: por. Sebastian Walenciak
Zdjęcia: kpr. Maciej Koczur

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej