Na mocy zapisu w ustawie z dnia 9 kwietnia o Służbie Więziennej dzień 8 lutego ustanowiono świętem funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej. Ten wyjątkowy dzień nawiązuje bezpośrednio do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z dnia 7 lutego 1919 roku, który dał początek więziennictwu w wyzwolonej Polsce.

Lutowe święto formacji jest okazją do podziękowania wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym za codzienne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych, dyspozycyjność i profesjonalizm, która prowadzi do zapewnienia bezpieczeństwa całemu społeczeństwu.

Z okazji święta Służby Więziennej Dyrektor Zakładu w Wojkowicach ppłk Paweł Golanka wręczył akty mianowania na kolejne stopnie służbowe w poszczególnych korpusach oraz przekazał wyróżnienia w postaci odznaczeń resortowych „Za zasługi w pracy penitencjarnej.” W czasie uroczystości trzech funkcjonariuszy mianowano na wyższy stopień w korpusie oficerskim i chorążych oraz trzydziestu pięciu w korpusie podoficerskim.

Na podstawie zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 27 z dnia 28 maja 2018 r. z okazji 100-lecia polskiego więziennictwa uhonorowano „Odznaką 100-lecia polskiego więziennictwa” z-ce Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach mjr Ryszarda Trefona.

Tekst i zdjęcia: sierż. Marcin Szymczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej