W sobotę 2 września 2023r., na terenie Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich odbyło się podsumowanie akcji profilaktycznej.

Komendy Miejskiej w Piekarach Śląskich. Policjanci we współpraca z instytucjami działającymi na terenie miasta Piekary Śląskie przeprowadzili VI edycję akcji promującej sport jako alternatywę wyjścia z uzależnienia pn. "Sport wzbogaca - nałóg zatraca". Patronat objęła Pani Prezydent Miasta Piekary Śląskie. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wojkowicach mieli przyjemność wziąć udział w wydarzeniu oraz w pozytywny sposób przyczynić się do promowania formacji Służby Więziennej wśród społeczeństwa.

Akcja profilaktyczna miała na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom, promowanie zachowań prozdrowotnych, przedstawienie alternatywnych, różnorodnych atrakcyjnych dla młodzieży sposobów spędzania wolnego czasu. Ponadto ważnym było uświadomienie, że uprawianie sportu, hobby, rozwijanie zainteresowań, pasji czy uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności społecznej czy sportowej jest alternatywą dla spędzania wolnego czasu bez substancji zmieniających świadomość.

Na uczestników pikniku czekały atrakcje, które zapewniały służby mundurowe. Stanowisko promocyjne ZK Wojkowice cieszyło się dużym powodzeniem, a zainteresowani chętnie zadawali pytania dotyczące funkcjonowania jednostek penitencjarnych w Polsce. Mogli także zapoznać się z wyposażeniem poszczególnych służb, specyfiką pracy w formacjach mundurowych, a także dopytywali o możliwości rekrutacyjne do Służby Więziennej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej