Funkcjonariusze, pracownicy oraz osadzeni z Zakładu Karnego w Wojkowicach oraz Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga zorganizowali pomoc  dla uchodźców z Ukrainy

Wojna na Ukrainie to zło, na które winniśmy odpowiedzieć dobrem

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Wojkowicach od samego początku włączyli się w akcję pomocową na rzecz uchodźców z Ukrainy. Działania zbrojne spowodowały napływ ludności cywilnej, głównie kobiet, dzieci i osób starszych do Polski. Obecnie w Polsce przebywa około 2 milionów uchodźców z Ukrainy. Potrzeby są ogromne, od pomocy psychologicznej, tłumaczy, leków oraz artykułów spożywczych i higienicznych.  Od samego początku funkcjonariusze i pracownicy z ZK w Wojkowicach włączyli się w akcję pomocową na rzecz uchodźców. Na terenie jednostki zorganizowano zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów. Część z nich została już przekazana i przetransportowana na granicę Ukraińską, a następnie na terytorium Ukrainy wspierając bezpośrednio ludność ukraińską. W akcję włączyli się również osadzeni z wojkowickiej jednostki penitencjarnej, którzy po zakończonych zakupach w kantynie w ramach tzw. wypiski chętnie dokonywali również zakupów dla swoich braci z Ukrainy. 

Z relacji koordynatora akcji potrzeby są nadal ogromne dlatego też zachęcamy wszystkich do wspierania lokalnych akcji na rzecz naszych braci i sióstr z Ukrainy.  
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, funkcjonariuszom i pracownikom Zakładu Karnego w Wojkowicach oraz partnerom akcji  tj. Rossmann Czeladź oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Wymysłowie. 

Więcej o akcjach prowadzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/sluzba-wiezienna-niesie-pomoc-uchodzcom-na-granicy-z-ukraina

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/pomoc-humanitarna-sluzby-wieziennej-dla-ukrainy

Tekst i zdjęcia: kpt. Grzegorz Kuciczek 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej