Zajęcia kulturalno-oświatowe są bardzo ważnym narzędziem w procesie resocjalizacji skazanych. Oddziaływania poprzez uwrażliwienie skazanych na sztukę, naukę i rozwój talentów plastycznych to nie tylko kreatywny sposób na zabicia wolnego czasu lecz także efektywne włączenie się skazanych w niesienie pomocy potrzebującym dzieciom.

Kolejny raz wojkowicką jednostkę penitencjarną odwiedziła założycielką Fundacji „Nie wypada nie pomagać” pani Monika Jaskólska. Spotkanie miało charakter panelu dyskusyjnego w trakcie którego osadzeni zapoznali się m.in. z działalnością fundacji, kim są podopieczni fundacji oraz jaki samochód przekaże na aukcje wybitny amerykański aktor Tom Hanks.

Charyzmatyczna osobowość i determinacja organizatorki akcji stały się wzorem do naśladowania jej działań przez skazanych z zakładu zamkniętego. Uczestnicy zajęć plastycznych własnoręcznie wykonują papierowe domy dla lalek. Urok i funkcjonalność wykonanych prac stały się przebojem wśród osób wspierających finansowo główny cel fundacji.

Domki dostarczają wiele radości dzieciom a skazanym satysfakcję wspierania Fundacji „Nie wypada nie pomagać” w walce z chorobą psychiczną i depresją dzieci leczonych w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku Białej.

Tekst i zdjęcia: sierż. Marcin Szymczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej