Mała galeria wystawowa w CKU w Wojkowicach

Podtrzymywanie przez osadzonych więzi z bliskimi w czasie odbywania kary pozbawienia wolności to jedno z najważniejszych zadań, realizowanych zarówno przez kadrę penitencjarną jednostki, jak i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach. W przeszłości realizowane były różnego rodzaju inicjatywy mające na celu wspieranie więzi rodzinnych w tym program „Pater”, nagrywanie bajek dla dzieci, multimedialne życzenia bożonarodzeniowe itp.

W grudniu br. w budynku szkoły - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach otwarto wystawę, w której zaprezentowane zostały prace nadesłane w ramach projektu GALERIA WYSTAWOWA - prace dzieci słuchaczy szkoły.

Realizacja tego projektu z całą pewnością przyczyni się do integracji rodzin, zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia. Wszystkim małym uczestnikom  serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w projekcie.   

Tekst i zdjęcia: CKU w Wojkowicach

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej