Podobnie jak na wolności w więziennej szkole trwają egzaminy końcowe.

Słuchacze CKU egzaminowani w Zakładzie Karnym w Wojkowicach

Trwają jeszcze ostatnie powtórki, nieco nerwowa atmosfera, przestępowanie z nogi na nogę, ale i wyciszenie oraz pewność siebie. To klimat, który towarzyszy skazanym, którzy przystępują dziś do egzaminów.

„Musimy zakończyć pewien etap edukacyjny, który już dawno powinniśmy mieć za sobą. Lepiej późno niż wcale!” -  powiedział osadzony zdający egzamin w wojkowickim więzieniu.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, toteż wszyscy słuchacze stawili się i są gotowi do wykonania zadania.

Sesja egzaminacyjna pierwotnie miała się rozpocząć 21 kwietnia. W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca zawieszone zostały zajęcia w szkołach, w tym również w CKU. W konsekwencji przesunięto terminy egzaminów zewnętrznych, które rozpoczynają się dzisiaj. Pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektor Sanitarny opracowali specjalne procedury bezpieczeństwa epidemicznego na czas prowadzonych egzaminów, które obowiązują również za więziennym murem. Wszystko po to, aby w bezpiecznych warunkach uczniowie szkół podstawowych mogli przystąpić do egzaminu.

Egzamin zaliczony i co dalej

W dalszym ciągu trwa również rekrutacja do CKU w przywięziennej szkole.

W tej placówce w ramach programu „Praca dla więźniów” łączymy naukę z pracą. Powyższe przyczynia się do odpowiedniego przygotowania skazanych do życia na wolności. W CKU w Wojkowicach trwa nabór na kolejny semestr nauki dla osób pozbawionych wolności z podgrupą P-2, P-3, M-2, M-3. Oferta edukacyjna kierowana jest do osób pozbawionych wolności, chcących uzyskać wykształcenie podstawowe, średnie lub zdobyć konkretny zawód.

Od 1 września 2020 r. słuchacze CKU będą mogli zdobywać wykształcenie - od pierwszego semestru:

- w 7. klasie szkoły podstawowej,

- w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodach: ślusarz (3 semestry), monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (3 semestry), mechanik - monter maszyn i urządzeń (3 semestry), technik robót wykończeniowych w budownictwie (2 semestry).

Ponadto przyjmujemy kandydatów do nauczania w liceum ogólnokształcącym (klasa 1. semestr drugi).

 

Tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Kuciczek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej