Terapeuci oddziału terapeutycznego wykraczają poza utarty schemat pracy z osobą uzależnioną od alkoholu. W ramach prowadzonych warsztatów zajęciowych inspirują do poprawy relacji z najbliższymi.

Rodzina

Jednym z istotnych elementów trzeźwienia jest budowanie prawidłowych relacji w rodzinie. Trudno jest trzeźwieć ograniczając się wyłącznie do niepicia. Dzień Dziecka to jedna z okazji, aby zainspirować pacjentów do odbudowania nadwątlonych poprzez alkoholizm relacji z bliskimi. Często dla osób uzależnionych - najtrudniejszym staje się wykonanie pierwszego kroku, lęk przed reakcją skrzywdzonych najbliższych, ich brakiem zaufania, potencjalnym odrzuceniem. Czy może być nim wykonana własnoręcznie kartka z życzeniami? Terapeuci oddziału terapeutycznego ZK w Wojkowicach są przekonani, że jest to możliwe. Wszak, by pójść naprzód, warto wykonać pierwszy krok, a niewielka zmiana często inicjuje kolejne.

Bliskość

Mając to na uwadze, pracownicy działu terapeutycznego stworzyli skazanym warunki do wykonania swoich własnych kartek okolicznościowych dla najbliższych. Indywidualna praca z pacjentem znalazła swoje odzwierciedlenie w formułowanych przez nich życzeniach. Wspólnie wykonywanym pod okiem terapeutów pracom plastycznym towarzyszyły wspomnienia – również te z dzieciństwa, refleksja nad tym, co zaniedbane i co w życiu każdego z uczestników najważniejsze, odtwarzanie w pamięci najszczęśliwszych chwil z bliskimi, pozwalające na wzmacnianie emocjonalnej relacji z rodziną.

Zmiana

Znaczenie terapeutyczne przeprowadzonych warsztatów nie ograniczyło się wyłącznie do tego aspektu pracy. Jego zasięg jest zdecydowanie szerszy. Pozwał na: budowanie poczucia przynależności do społeczności terapeutycznej, modelowanie nowych zachowań, stymulowanie aktywności alternatywnej do zachowań uzależnieniowych, pobudzanie kreatywności i możliwości wyrażania siebie. Wzmacniał też funkcje sensoryczne osłabione toksycznym wpływem alkoholu na organizm człowieka.

 

Tekst: Karolina Zawadzka-Dubrowska, mł. chor. Paweł Baran

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej