Warsztaty plastyczne dla skazanych przygotowane przez Panią dr hab. prof. UP Barbarę Nowak na stałe wpisały się w mapę oddziaływań resocjalizacyjnych poprzez sztukę. Uwrażliwienie na piękno, poznanie historii Polski i świata, rozwój umiejętności malarskich to tylko niektóre aspekty poruszane podczas spotkań, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród skazanych należących do koła plastycznego w wojkowickim zakładzie zamkniętym.

Współpraca…

 

Od kilku lat Zakład Karny Wojkowice współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym z Krakowa. Dotychczasowa współpraca zaowocowała zorganizowaniem kilku konferencji naukowych, które prowadzone były zarówno za murami więzienia jak i w uczelnianych aulach. Dzięki wzajemnej współpracy studenci Uniwersytetu Pedagogicznego mogli wziąć udział  w przeszłości w koncercie „Wojkowickiego Zespołu Bluesowego” oraz wernisażu prac plastycznych wykonanych przez skazanych. To tylko niektóre wydarzenia zrealizowane pomiędzy więziennym światem a światem nauki.

 

Porozmawiajmy o tradycjach…

 

Dzisiejsze spotkanie z Panią dr hab. prof. UP Barbarą Nowak stało się doskonałą okazją do rozmowy na temat sztuki malarstwa i dalszego pogłębiania o niej wiedzy.Przygotowana prezentacja i wykład Pani Profesor wzbudziły żywe zainteresowanie uczestników. Ocena efektów zgromadzonych prac malarskich umożliwiła wymianę doświadczeń w obszarze malarstwa i doskonalenia technik. Biorący w zajęciach udział skazani są malarzami amatorami dlatego opinia eksperta jest dla nich dodatkową motywacją do rozwoju umiejętności w tej dziedzinie. Choć jak sami mówią:” dążymy do doskonałości bo mamy na to czas”.

Wielu z osadzonych w Zakładzie Karnym w Wojkowicach ma ukryty talent malarski, którym niejednokrotnie wstydzą się pochwalić obawiając się krytyki. Aktywnie działające wąskie grono skazanych skupionych w kole plastycznym, jest grupą dającą motywacje pozostałym więźniom. Wszycy więzienni artyści mają świadomość, że będą popełniać błędy lecz za te nie poniosą konsekwencji karnych a jedynie będą mogli wyciągnąć wnioski i dokonać poprawek projektu.

 

Wsparcie…

Wsparcie śwaita nauki dowodzi, że nie ma skutecznej resocjalizacji bez aktywnego w niej udziału przedstawicieli instytucji, szkół i społeczeństwa. Dzięki empatii na drugiego człowieka i chęci dzielenia sie wiedzą skazani mogą poszerzać swoje horyzonty i doświadczenia, doskonalic dotychczasowy warsztat umiejetności, a także mieć świadomość wsparcia ze ludzi, którzy wierza w ich przemianę.

 

foto i tekst: st.sierż. Marcin Szymczyk

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej