Budowanie u skazanych właściwego poziomu motywacji do uczenia się to element kluczowy w procesie rekrutacyjnym. Właśnie rozpoczęto nabór na semestr zimowy w roku szkolnym 2018/2019.

Bogata oferta edukacyjna

Kadra nauczycielska szkoły przy Zakładzie Karnym w Wojkowicach wraz z wychowawcami jednostki rozpoczęła kolejny w bieżącym roku szkolnym nabór słuchaczy. W minionym tygodniu w CKU w Wojkowicach odbyło się spotkanie, podczas którego nauczyciele przedstawili zainteresowanym ofertę edukacyjną. CKU Wojkowice kształci w szkołach o różnym poziomie i profilu. Są to: liceum ogólnokształcące, ośmioletnia szkoła podstawowa oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe. Osadzeni mogą uzyskać kwalifikacje w zawodach: kucharz, ślusarz, mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektryk, elektromechanik oraz monter zabudowyi robót wykończeniowych w budownictwie. Szkoła za więziennymi murami otwiera furtkę do dalszej edukacji oraz możliwość zdobycia zawodu, co w warunkach izolacji nie należy do najłatwiejszych.

Nie tylko nauczanie  

Wielu słuchaczy umiejętnie łączy proces edukacyjny z pracą, uzyskując w ten sposób podwójne korzyści. Wspomniani osadzeni jednocześnie zdobywają nowe doświadczenia zawodowe, jak również podnoszą swoje kwalifikacje, wzmacniając własną przydatność na rynku pracy.

Wspólna korzyść

Warto zaznaczyć, że proces nauczania to również forma resocjalizacji, która jest istotnym elementem w kształtowaniu społecznie akceptowanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego, w tym powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa. Poszerzanie własnych horyzontów stanowi podstawę do rozumienia świata i praw nim rządzących, jak również jest sprawdzianem własnych możliwości, wytrwałości, konsekwencji, a więc cech wymaganych i pożądanych w warunkach wolnościowych. Ta forma resocjalizacji bezdyskusyjnie zapewnia skazanym dobry start po opuszczeniu murów więzienia.

 

Tekst i zdjęcie: por. Grzegorz Kuciczek    

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej